Treba li Europi Zdravstvena unija?

Anne Bucher piše za Ekonomski think tank sa sjedištem u Bruxellesu (Bruegel) da su zdravstveni ishodi u Europskoj uniji dobri prema međunarodnim standardima, čak i u usporedbi s drugim razvijenim gospodarstvima, te da su se kontinuirano poboljšavali prije COVID-19. To odražava usklađenost ciljeva poboljšanja zdravlja i dobrobiti s općim socio-ekonomskim ciljem prosperiteta i sugerira da nije potrebna radikalna revizija zdravstvene politike EU-a. Međutim, EU bi mogla imati koristi od bliže integracije u nekim područjima i biti učinkovitija u pružanju visoke razine zaštite zdravlja. EU bi mogla poduzeti mjere u sljedećim područjima:

  • Napredovati pristup Zdravstvene unije za rješavanje prekograničnih vanjskih učinaka i poboljšanje zdravstvene sigurnosti.
  • Uspostaviti sustave za nadzor nezaraznih bolesti i konsolidaciju znanstvenih spoznaja.
  • Razmotrite 'Zdravlje u svim politikama' načelo za bolju organizaciju, koordinaciju i konsolidaciju znanstvenih spoznaja koje podupiru mjere zaštite zdravlja u sektorskom zakonodavstvu te bi trebalo sustavnije primjenjivati ​​pravila bolje regulative na zdravstvene učinke politika EU-a.
  • Podržite digitalnu transformaciju zdravstvenih sustava i postavite visoke ciljeve za Europski prostor podataka o zdravlju inicijativu, koja je ključna infrastruktura za budućnost zdravstvenih istraživanja, regulacije i donošenja politika. Nekoliko nezdravstvenih ciljeva politike EU (kohezijske politike, Europski stup socijalnih pravaekonomsko upravljanje) povezani su s učinkom zdravstvenih sustava. Zajedničko razumijevanje o tome kako mjeriti ovu izvedbu dosljedno bi informiralo ove politike.
  • Praćenje nejednakosti u zdravlju, uključujući one koje se odnose na pristup i kvalitetu zdravstvene skrbi, trebalo bi poboljšati kao početni korak.

Cjeloviti doprinos politici pronađite ovdje. 

Tip
Izvori podataka, Vladin / institucionalni / dokument državnog statuta javnog zdravstva, politika i analiza politike
Tema
Digital, ehealth i mhealth, digitalizacija, zdravstvena pismenost, upravljanje, zdravlje u svim politikama, ekonomija blagostanja, procjena utjecaja na zdravlje, održivi razvoj, zdravstveni sustavi i usluge, primarna zdravstvena zaštita, integrirani sustavi, preventivne usluge, zdravstvena radna snaga
Zemlja
ŠIROM Europe
Nivo
EU
Godina
2022


Povratak na bazu podataka