COVID-19 i društvene determinante zdravlja i jednakosti u zdravlju: sažetak dokaza

Društvene determinante zdravlja – uvjeti u kojima se ljudi rađaju, rastu, rade, žive i stare te pristup ljudi moći, novcu i resursima – glavni su pokretači zdravstvenih nejednakosti. Nepovoljne društvene determinante zdravlja za ranjive skupine značile su veće stope kroničnih bolesti koje povećavaju rizik od loših ishoda bolesti COVID-19, veću izloženost virusu COVID-19, manju sposobnost pridržavanja javnozdravstvenih i socijalnih mjera te lošiji pristup zdravstvenim službama radi liječenja i cijepljenja.

Izloženost društvenim determinantama zdravstvenog rizika ima generacijske učinke i povećava zdravstvene nejednakosti ne samo u trenutnoj pandemiji nego i mnogo godina u budućnosti. Ovaj sažetak WHO-a o dokazima ispituje utjecaj društvenih determinanti zdravlja na trenutnu pandemiju COVID-19, fokusirajući se na nejednakost utjecaja. Nalazi su izvučeni iz brzog sustavnog pregleda globalnih dokaza. Izvješće naglašava važnost razvoja održivog suradničkog pristupa koji zahvaća zdravstvene, društvene i gospodarske čimbenike, zajednice i zemlje.

Za čitanje sažetka dokaza kliknite ovdje. 

Tip
Dokument državnog / institucionalnog / javnog zdravstva
Tema
Financijska sigurnost, socijalna zaštita, socijalna uključenost, pristup skrbi, siromaštvo, skupine koje doživljavaju ranjivost: žene, etničke manjine, LGBTI+osobe, migranti, invaliditet
Zemlja
Europa, globalno
Nivo
Europska, međunarodna
Godina
2021


Povratak na bazu podataka