EU financiranje

Razni mehanizmi financiranja iz EU-a mogu se koristiti za unapređenje javnog zdravstva i potporu inicijativama za pravičnost u zdravstvu.
Pandemija je stvorila neviđene izazove javnom zdravstvu, kao i gospodarstvu. Kako bi pomogao državama članicama da se nose s tim izazovima, EU je stvorila hitni fond pod nazivom NextGenerationEU, zajedno sa svojim dosad najvećim europskim zdravstvenim programom.

Trenutni dugoročni proračun EU, Višegodišnji financijski okvir obuhvaća godine 2021.-2027. Ukupno je 1.8 bilijuna eura. The Uredba o VFO-u pokazuje koliko će se dodijeliti različitim fondovima EU-a kako bi se podudarali s dogovorenim strateškim prioritetima EU-a.

Usred pandemije COVID-19 2020. godine paralelno s VFO-om dogovoren je dodatni hitni 'fond za oporavak' pod nazivom 'NextGenerationEU' (NGEU). NGEU je osmišljen kako bi pomogao u rješavanju kratkoročnih i srednjoročnih učinaka pandemije do 2024. godine. Dio nje bit će prebačen putem novog Postrojenja za oporavak i otpornost (RRF), osnovanog izričito za financiranje ulaganja i reformi u državama članicama uključujući, ali ne ograničavajući se na njihove zdravstvene sustave.

Između ostalog, EU fondovi i programi nude mogućnosti za promjene u pristupima, testiranje inicijativa, pokretanje partnerstava i uspostavljanje dobre prakse. U nastavku su navedeni najvažniji EU fondovi koji se mogu koristiti za poboljšanje zdravlja i smanjenje nejednakosti u zdravlju.

Članovi EuroHealthNet-a koji traže detaljniju analizu trebali bi kontaktirati nas.


Višegodišnji financijski okvir (VFO)

EU zdravstveni program - EU4Health

EU4Health odgovor je EU-a na utjecaje COVID-19. Program će nadgledati ulaganje od 5.1 milijardu eura, što će postati najveći europski zdravstveni program ikad u novčanom smislu. EU4Health osigurat će financiranje državama EU, zdravstvenim organizacijama i nevladinim organizacijama (NVO). Doprinit će radu Europske komisije na hitnim zdravstvenim prioritetima kao što su

Program EU4Health:

 • Pojačati spremnost EU-a za velike prekogranične prijetnje zdravlju.
 • Ojačati zdravstvene sustave kako bi se mogli suočiti s epidemijama i dugoročnim izazovima.
 • Napraviti lijekovi i medicinski uređaji dostupne i pristupačne, zagovaraju učinkovitu uporabu antimikrobna sredstva, kao i promicanje medicinskih i farmaceutskih inovacija.

Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)

Preko polovice financiranja iz EU-a teče kroz 5 'Europskih strukturnih i investicijskih fondova' poznatih kao (ESIF). Europska komisija i zemlje EU zajednički upravljaju sredstvima. Svrha svih ovih sredstava je ulaganje u stvaranje novih radnih mjesta, kao i održivo i zdravo europsko gospodarstvo i okoliš. Tri su fonda posebno važna za zdravlje:

 1. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) - promiče uravnoteženi razvoj u različitim regijama EU-a. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
 2. Europski socijalni fond (ESF) - podržava projekte vezane uz zapošljavanje u cijeloj Europi i ulaže u europski ljudski kapital - njegove radnike, mlade ljude i sve one koji traže posao. Europski socijalni fond (ESF)
 3. Kohezijski fond (CF) - financira projekte prometa i zaštite okoliša u zemljama u kojima je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90% prosjeka EU-a. U 2014.-20. To su Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Kohezijski fond (CF)

Postoje još dva fonda:

 1. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)
 2. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF)

 

Odlomak Europski socijalni fond Plus (ESF +) je alat za financiranje Europske unije koji nastoji podržati ljude da dobiju bolji posao i osigurati pravednije mogućnosti zapošljavanja za sve građane EU. Štoviše, od 2021. ESF + bit će glavni fond EU-a za jačanje europske „socijalne dimenzije“ stavljanjem načela Europski stup socijalnih prava (EPSR) u praksi.

Regionalna politika EU-a glavna je ulagačka politika EU-a. Njezin cilj je staviti europske zemlje i regije na ravnopravnije temelje smanjenjem razlika između različitih regija EU-a. Dostavlja se kroz dva glavna fonda: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) a Kohezijski fond (CF). Ovi fondovi EU ulažu u zdravstvo kao ključnu imovinu za regionalni, urbani i teritorijalni razvoj, kako bi se smanjile ekonomske i socijalne nejednakosti.

ERDF ima za cilj ojačati ekonomsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteže između svojih regija. Jedini primatelji CF-a su države članice čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90% prosjeka EU-a. Drugim riječima, ovaj fond EU ima za cilj smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika i promicanje održivog razvoja. Primjere ERDF projekata možete pronaći u baza podataka.

ERDF i CF usredotočeni su na ključne investicijske prioritete:

 • Inovacije, digitalizacija i ekonomska transformacija.
 • Zelenija Europa bez ugljika.
 • Borba protiv klimatskih promjena.
 • Odlomak Europska Stup za socijalna prava.
 • Kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, vještine.
 • Socijalna uključenost i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti.

Kohezijski fond EU ulaže u zdravstvo kao ključnu imovinu za regionalni, urbani i teritorijalni razvoj, kako bi se smanjile ekonomske i socijalne nejednakosti. Ulaganja se mogu odnositi na mnoga različita područja, kao što su

 • Starenje populacija.
 • Zdravstvena infrastruktura (radna snaga i usluge).
 • e-zdravstvo.
 • Zdravstveno pokriće.
 • Programi promicanja zdravlja.

Kohezijsko financiranje iznosi 234 milijarde EUR (u cijenama iz 2018.), 10% manje u odnosu na izdvajanja za razdoblje 2014-2020. Međutim, tu je i nadoplata od 47.5 milijardi EUR u okviru novog ReactEU programa koji je dio fonda NextGenerationEU.

EuroHealthNet ESIF Desk za podršku i gdje potražiti podršku

EuroHealthNet pokreće ESIF-ov odjel za podršku, gdje članovi EuroHealthNet-a mogu dobiti informacije o ESI fondovima (Europski socijalni fond Plus (ESF +), Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)je Kohezijski fond (CF)), uključujući procese, politike i pozadinu. Također smo u mogućnosti povezati naše članove koji se žele povezati s drugim članovima i ponuditi mogućnosti vršnjačkog učenja.

Osim toga,
 • Odlomak Europe Direct je točka za pristup informacijama o EU. Usluge vam mogu pomoći kroz džunglu informacija o EU i usmjeriti vas u pravom smjeru, kao i pružiti konkretne specijalizirane odgovore na praktična pitanja.
 • vaš Upravljačko tijelo mogu dati savjete kroz svaku fazu projektne prijave u okviru Kohezijske politike.

Logotip EuroHealthNet

InvestEU

InvestEU je vodeći program ulaganja u EU koji pomaže rastu europskog gospodarstva. Okuplja mnoštvo financijskih instrumenata EU-a koji su trenutno dostupni za potporu ulaganju, inovacijama i otvaranju novih radnih mjesta u Europi. Program će trajati između 2021. i 2027. godine.

InvestEU se temelji na tri stupa:

  1. Fond InvestEU. Ovo će podržati četiri područja politike: održiva infrastruktura; istraživanje, inovacije i digitalizacija; mali i srednji poduzetnici; i najvažnije za zdravstvena poboljšanja - socijalna ulaganja i vještine.
  2. Savjetodavno središte InvestEU. To će pružiti tehničku podršku i pomoć zemljama kako bi pomogli u pripremi, razvoju, strukturiranju i provedbi projekata, uključujući izgradnju kapaciteta.
  3. Portal InvestEU. Ovo će okupiti investitore i promotore projekata pružanjem lako dostupne i user-friendly baze podataka.

Fond pravedne tranzicije za potporu Europskom zelenom dogovoru

Odlomak Fond samo za tranziciju (JTF) predložila je Europska komisija u siječnju 2020. godine, kao dio programa Europska zelena ponuda. Prilika je to za rješavanje ekoloških odrednica zdravlja.

JTF je alat za financiranje čiji je cilj ublažiti negativne učinke tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu.

Fond pravedne tranzicije nastojat će podržati regije, sektore i radnike pogođene zelenom tranzicijom poticanjem:

 • Ekonomska diverzifikacija i modernizacija lokalnog gospodarstva.
 • Unaprijeđivanje i prekvalifikacija.
 • Aktivno uključivanje tražitelja posla na tržište rada.

Sufinanciranje država članica kao i resursi kohezijske politike dopunit će proračun Fonda za pravednu tranziciju.

Zajednička poljoprivredna politika

Zajednička poljoprivredna politika (CAP) osmišljen je kako bi podržao pošten prihod za proizvođače hrane i uravnotežio snagu unutar lanca opskrbe hranom.

Što je najvažnije, čini vitalni dio toga koliko mogu biti održivi europski prehrambeni sustavi. Neizbježno to utječe i na uvjete okoliša, javno zdravlje i razine siromaštva i socijalne isključenosti u EU.

Horizon Europe

Horizon Europe je program EU-a za istraživanje i inovacije (R&I) (2021.-2027.). Ciljat će „pružiti znanstveni, tehnološki, ekonomski i društveni utjecaj ulaganja Unije u istraživanje i razvoj, ojačati znanstvene i tehnološke osnove Unije i potaknuti njezinu konkurentnost u svim državama članicama“ (Europska komisija, Factsheet, Horizon Europe).

Drugim riječima, kroz ovaj program Europska unija želi:

 • Povećajte produktivnost ulaganjem u istraživanje i inovacije.
 • Transformirajte naša društva digitalno i ekološki.
 • Borite se protiv izbijanja koronavirusa osiguravajući suradnički razvoj i univerzalno postavljanje dijagnostike, liječenja i cjepiva.

Uz to, Horizon Europe uključit će istraživačke i inovacijske misije kako bi povećao učinkovitost financiranja slijedeći jasno definirane ciljeve. U tu svrhu, pet misija EU-a povezano je s društvenim izazovima, a sve su povezane sa zdravljem i zdravstvenim odrednicama:

 • Rak
 • prilagodba na klimatske promjene
 • zdravi oceani
 • klimatski neutralni gradovi
 • zdravo tlo i hrana

Zbog nedavne pandemije COVID-19, zajedno s ekološkom krizom, zdravlje i okoliš zauzimaju središnju ulogu u programu. U području zdravstva, istraživački napori usredotočit će se na rješavanje "izazovi poput pandemije koronavirusa, produženja kliničkih ispitivanja, inovativnih zaštitnih mjera, virologije, cjepiva, liječenja i dijagnostike te prevođenja nalaza istraživanja u mjere javne zdravstvene politike"1Europska komisija, Factsheet, Uloga istraživanja i inovacija u oporavku Europe. S druge strane, u području zaštite okoliša, istraživački napor će se usredotočiti na promicanje oporavka u skladu s ciljevima EU Europska zelena ponuda i podržavanje inovacija od strane malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća.

Horizon Europe iznosit će 95.5 milijardi eura, uključujući 5.4 milijarde iz NextGenerationEU. To predstavlja oko 33% povećanja u odnosu na proračun za prethodni istraživački program, Obzor 2020 /

Digitalni Europa

Program Digitalna Europa podržat će digitalno osnaživanje diljem EU-a za široku primjenu digitalnih tehnologija, kao i brži oporavak od krize COVID-19. Program će potaknuti pet glavnih područja digitalnog sektora: Superračunalo, umjetna inteligencija, Cybersecurity, Napredna digitalne vještinei široka upotreba digitalnih tehnologija u gospodarstvu i društvu.

Program Digitalna Europa nudi mogućnosti financiranja za poticanje digitalnih inovacija i poboljšanje socijalnih i zdravstvenih usluga.


NextGenerationEU

Postrojenje za oporavak i otpornost (RRF) i Instrument tehničke podrške

Odlomak Postrojenje za oporavak i otpornost novo je veliko financijsko sredstvo za potporu reformama i ulaganjima. Stoji u srži NextGenerationEU (ukupnog financijskog instrumenta EU-a za oporavak) i usko je isprepleten s Europskim semestrom.

Podržavat će zemlje u postavljanju glavnih programa reformi 2021. - 2027. godina kako bi se suočile s kratkoročnim i dugoročnim izazovima, kao i uvođenju inovacija u one sektore koji će imati najviše koristi.

REAKTEU

Ova inicijativa čini dio poticajnog paketa NextGenerationEU. Cilj mu je nastaviti i proširiti mjere odgovora na krizu i sanaciju koje je kohezijska politika već započela, istodobno proširujući opseg kako bi obuhvatio zelena, digitalna i ulaganja koja potiču rast.


Pritisnite Enter
Pratite nas
Na Facebook-u
Na Twitteru
Na GooglePlusu
Na Linkedinu
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Sadržaj ove web stranice strojno je preveden s engleskog.

Iako su uloženi razumni napori kako bi se osigurali točni prijevodi, možda ima pogrešaka.

Interaktivna karta i pojmovnik ne mogu se prevesti na drugi jezik.

Žao nam je zbog neugodnosti.

Pretplatite se na našu mailing listu

 

Uspješno ste se pretplatili na bilten

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim te pokušaj ponovno.

Bit ćete pretplaćeni na mjesečni bilten EuroHealthNet-a 'Health Highlights' koji pokriva zdravstvenu ravnopravnost, dobrobit i njihove odrednice. Da biste saznali više o tome kako rukujemo vašim podacima, posjetite odjeljak "privatnost i kolačići" na ovom web mjestu.

Pretplatite se na našu mailing listu

 

Uspješno ste se pretplatili na bilten

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim te pokušaj ponovno.

Bit ćete pretplaćeni na mjesečni bilten EuroHealthNet-a 'Health Highlights' koji pokriva zdravstvenu ravnopravnost, dobrobit i njihove odrednice. Da biste saznali više o tome kako rukujemo vašim podacima, posjetite odjeljak "privatnost i kolačići" na ovom web mjestu.