Akcija EU

Na ovoj stranici zaranjamo u europsku akciju protiv zdravstvenih nejednakosti. Koje su inicijative, programi i projekti koji se bave zdravstvenim nejednakostima i socioekonomskim odrednicama zdravlja?
Pandemije, klimatske promjene i rastuće nejednakosti predstavljaju sve veće prijetnje našem zdravlju. Ti izazovi prelaze granice, pa je za njihovo učinkovito rješavanje potrebna transnacionalna suradnja. Europske su zemlje dugi niz godina surađivale na polju zdravstva, a od Ugovora iz Maastrichta 1992. Europska unija ima odgovornosti na polju zdravstva.

Da biste saznali više o konzultacijama Vijeća i rješavanju rezultata Predsjedništva zdravstvene nejednakosti posjetiti Stranica EU institucija.


 

Europska zdravstvena unija

Predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen najavila je inicijativu za novu 'Europska zdravstvena unija' (EHU) u Državna Unije obraćanje u rujnu 2020. Inicijativa za izgradnju snažnog EHU-a nastala je kad je kriza pandemije COVID-19 pokazala kritična ograničenja trenutnih struktura, usluga i pristupa zdravlje na razini EU.

U studenom 2020. godine EK je predložila niz inicijativa usmjeren na mjere za pripravnost i odgovor na krizu. Do veljače 2021. EK je predložila početne mjere za jačanje suradnje i koordinacije između europskih država članica prema Europska zdravstvena unija.

Jedna od vodećih inicijativa pod kišobranom Europske zdravstvene unije je Europski plan za borbu protiv raka - političko opredjeljenje za "okretanje plima protiv raka". Fokusira se na:

 1. Prevencija
 2. Rano otkrivanje
 3. Dijagnoza i liječenje
 4. Poboljšanje kvalitete života oboljelih od raka i preživjelih.

Prevencija raka međusobno je povezana sa smanjenjem nejednakosti u zdravlju djelovanjem na odrednice zdravlja. Uz to, plan uključuje i neke posebne mjere za mjerenje i smanjenje nejednakosti u zdravlju - posebno među zemljama.


 

Europski semestar

Korištenje električnih romobila ističe Europski semestar je godišnji ciklus EU-a za koordinaciju ekonomske i socijalne politike. To se posebno odnosi na reforme i zakone koji se odnose na javnu potrošnju, zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Budući da utječe na socioekonomske odrednice zdravstva i zdravstvenih reformi, važan je alat za rješavanje zdravstvenih nejednakosti.

Postupak

Proces započinje u studenom svake godine procjenom ekonomskog i socijalnog konteksta svake države članice. Zaključuje do srpnja usvajanjem niza preporuka za pojedine zemlje od strane Vijeća EU-a. Tijekom sljedeće godine države članice obraćaju se preporukama koje će predstaviti nacionalne programe reformi o napretku.

Kako se razvijao semestarski proces

Semestar je prvi put stvoren 2010. godine kao mehanizam za rješavanje fiskalnih i proračunskih pitanja. Međutim, u svoje je prioritete tijekom proteklog desetljeća polako, ali postojano uvrštavao principe zdravstvene i socijalne jednakosti. To je također povezano s uvođenjem Europska Stup za socijalna prava. Političke smjernice predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen 2019. godine obvezale su Komisiju na integraciju UN-a Ciljeve održivog razvoja (SDG) u Europski semestar. Ovo predstavlja jedinstvenu priliku da se ljudi i njihovo zdravlje stave u središte ekonomske politike.

COVID-19 i Pogon za otpornost i oporavak (RRF)

2020. godine, kao odgovor na krizu COVID-19, Europski semestar vezan je uz provedbu preuređene službe strukturnih reformi EU-a - EU Facility and Recovery Facility (RRF) ukupne vrijednosti 672.5 milijuna eura. Cilj EU RFF-a je:

 • pomoći državama u rješavanju već postojećih izazova utvrđenih u kontekstu Europskog semestra (posebno ciklusa 2019. i 2020.)
 • za postizanje ciljeva politike EU-a, posebno zelene i digitalne tranzicije s obzirom na oporavak od ove krize.
EuroHealthNet i Europski semestar

EuroHealthNet proizvodi godišnje detaljne analize europskog semestra i zdravlja za zdravstvene agencije i osobe uključene u proces semestra.

Ovdje pronađite sve analize semestra EuroHealthNeta.

ilustracija procesa europskog semestra i ponovnog podvođenja zdravstvenim nejednakostima
Europski semestar: Preporuke za pojedine zemlje u svibnju i lipnju; Jesenski paket i godišnje istraživanje rasta u studenom; izvješća o zemljama u veljači; i nacionalni programi u ožujku i travnju.

 


 

Europski stup socijalnih prava

Korištenje električnih romobila ističe Europska Stup za socijalna prava („EPSR“ ili „socijalni stup“) (neobvezujuća) je obveza država članica da će se baviti socijalnim izazovima i jamčiti socijalna prava. Obuhvaća područja koja utječu na zdravlje kao što su:

 • obrazovanje
 • zapošljavanje
 • radni uvjeti
 • kućište.

Stup se sastoji od 20 principa, strukturiranih oko tri kategorije:

 1. jednake mogućnosti i pristup tržištu rada
 2. pošteni uvjeti rada i
 3. socijalna zaštita i inkluzija.

Prateći 'Društvena ploča s rezultatima'mjeri napredak i trendove. Omogućuje i usporedbu među zemljama. Pregled rezultata uključuje pokazatelje o stvarima poput

 • formalna briga o djeci
 • stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti
 • nezadovoljena potreba za medicinskom njegom.

Budući da mnoga načela u Stupu pokrivaju socijalne odrednice zdravlja, igra važnu ulogu u rješavanju zdravstvenih nejednakosti.

Uz to, načelo 16. posebno se odnosi na zdravlje. Navodi da: svatko ima pravo na pravovremen pristup pristupačnoj, preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj zaštiti dobre kvalitete.

Socijalni stup uveden je 2017. godine, a akcijski plan pokrenut će u ožujku 2021. godine. Socijalni stup sada je također integriran u semestarski proces.

Čitaj Informativni list EuroHealthNet-a o europskom stupu socijalnih prava za više informacija.

Ilustracija 3 područja stupa socail i utjecaja na zdravlje i zdravstvenu ravnopravnost


EU jamstvo za djecu

Političke smjernice predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen najavile su usvajanje A Jamstvo za djecu. Cilj je osigurati da svako dijete u Europi kojem prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost („djeca u potrebi“) ima pristup najosnovnijim pravima poput zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Točnije, cilj je osigurati pristup uslugama koje su osobito bitne za razvoj i dobrobit

 • rani odgoj i obrazovanje
 • zdravstvo
 • obrazovanje
 • ishrana
 • kućište
 • sudjelovanje u kulturnim i slobodnim aktivnostima.

Europska komisija, nakon svoje Komunikacije "Snažna socijalna Europa za pravedne tranzicije", usvojit će prijedlog Preporuke Vijeća o jamstvu za djecu 2021. godine.

EU4Health

U 2020. godini odgovor EU-a na lekcije naučene iz COVID-19 došao je putem EU4Health program financiranja za 2021.-2027. Ovaj ambiciozni program namijenjen je izgradnji otpornih zdravstvenih sustava kroz, između ostalog, smanjenje zdravstvenih nejednakosti. To će uključivati

 • prevencija bolesti i promocija zdravlja u starenju stanovništva,
 • digitalna transformacija zdravstvenih sustava
 • pristup zdravstvenoj zaštiti za ranjive skupine.

Cilj mu je:

 • pojačati spremnost EU-a za velike prekogranične prijetnje zdravlju;
 • ojačati zdravstvene sustave kako bi se mogli suočiti s epidemijama i dugoročnim izazovima;
 • učiniti lijekove i medicinske uređaje dostupnim i pristupačnim
 • zagovaraju razboritu i učinkovitu uporabu antimikrobnih sredstava
 • promicati medicinske i farmaceutske inovacije i zeleniju proizvodnju.

Ostalo djelovanje EU-a, uključujući programe, poput Europski socijalni fond Plus (ESF +) i Horizon Europe pružit će dodatna ulaganja u zdravstveni sektor kao nadopunu EU4Healthu. Za više informacija o zdravlju EU4 i europskim financiranjima, financiranju i proračunima za zdravstvene nejednakosti, posjetite stranicu EU financiranja.


 

Zajedničko djelovanje EU

Zajednička akcija zajednička je akcija koju sufinanciraju države članice EU-a i Komisija na prioritetnim zdravstvenim pitanjima. Neki od njih rade na zdravstvenim nejednakostima i temeljnim socijalnim odrednicama zdravlja, poput dolje navedenih. The Zajedničke akcije u nastavku su navedeni primjeri čiji je dio bio EuroHealthNet. Možete pronaći više projekata EU zdravstvenog programa ovdje.

 

Zajednička akcija za zdravstvenu ravnopravnost Europe (JAHEE)

Korištenje električnih romobila ističe Zajednička akcija za Health Equity Europe (JAHEE)JAHEE logotip predstavlja važnu priliku za države članice da zajednički rade na rješavanju zdravstvenih nejednakosti i postizanju veće jednakosti u zdravstvenim ishodima u svim skupinama u društvu, u svim zemljama sudionicama i u Europi općenito. Izvodi se od 2018. do 2021. Opći je cilj JAHEE-a

 • poboljšati zdravlje i dobrobit europskih građana
 • postići veću jednakost u zdravstvenim ishodima u svim grupama u društvu u svim zemljama sudionicama i u Europi općenito.

Uz to, JAHEE će također uključiti poseban fokus i na ranjive skupine i na migrante. Zajednička akcija obuhvaća:

 • Integriranje djelovanja na zdravstvenim nejednakostima u nacionalnu politiku
 • Kako pratiti zdravstvene nejednakosti
 • Zdrava životna sredina
 • Migracija i zdravlje
 • Poboljšanje pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama za one koji su ostali
 • Zdravlje i jednakost u svim politikama - upravljanje

Pregled ključnih ishoda JAHEE projekta može se pronaći u ovaj članak.

Da biste saznali više, posjetite jahee.iss.it

Struktura zajedničkog djelovanja na zdravstvenim nejednakostima


 

Ostale inicijative koje financira EU i europsko djelovanje na zdravstvenim nejednakostima

Osim djelovanja EU-a na politikama, EU također potiče istraživanje, inovacije i suradnju na europskoj razini kroz svoj Okvirni program (FP) za istraživanje i inovacije koji traje 7 godina. Trenutni Okvirni program se naziva Horizon Europe, obuhvaćajući razdoblje 2021. - 2027. FP-ovi osiguravaju financiranje raznih projekata u području zdravstvene jednakosti. Osim toga, Europski parlament ponudio je niz natječaja za projekte koji se bave zdravstvenom pravednošću. Dolje navedeni projekti primjeri su kojih je EuroHealthNet bio dio. Možete pronaći više projekata istraživanja i inovacija koje financira EU ovdje.

Više projekata pronađite u našem baza podataka o zdravstvenom kapitalu.

Preko toga se mogu pronaći druge inicijative za istraživanje i inovacije koje financira EU, a koje se bave nejednakostima u zdravlju popis baza podataka.


 

Pritisnite Enter
Pratite nas
Na Facebook-u
Na Twitteru
Na GooglePlusu
Na Linkedinu
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Sadržaj ove web stranice strojno je preveden s engleskog.

Iako su uloženi razumni napori kako bi se osigurali točni prijevodi, možda ima pogrešaka.

Interaktivna karta i pojmovnik ne mogu se prevesti na drugi jezik.

Žao nam je zbog neugodnosti.

Pretplatite se na našu mailing listu

 

Uspješno ste se pretplatili na bilten

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim te pokušaj ponovno.

Bit ćete pretplaćeni na mjesečni bilten EuroHealthNet-a 'Health Highlights' koji pokriva zdravstvenu ravnopravnost, dobrobit i njihove odrednice. Da biste saznali više o tome kako rukujemo vašim podacima, posjetite odjeljak "privatnost i kolačići" na ovom web mjestu.
Preskoči na sadržaj