Uspostavljanje poveznice: Jednakost spolova i zdravlje

Dok je pandemija COVID-19 prijetila svima zdravlje, njegov je utjecaj bio različit za muškarce i žene, što odražava temeljne rodne nejednakosti. Ova Praksa EuroHealthNet-a istražuje veze između spola, zdravlja i nejednakosti tijekom pandemije i prije. Također se razmatraju prakse iz Austrije, Italije, Finske i Irske koje se bave tim nejednakostima.

Theis publikacija istražuje putove na kojima sustavne razlike, poput jaza u zaposlenosti i digitalne rodne podjele, dovode do nejednakosti u zdravstvu te socijalnoj i ekonomskoj dobrobiti tijekom cijelog životnog vijeka. Istražuje kako trenutna pandemija dodatno povećava ove nejednakosti. Primjeri dobre prakse država članica EU ilustriraju kako se države mogu kretati naprijed. To uključuje centre za borbu protiv nasilja koji također rehabilitiraju počinitelje nasilja i rodno osjetljivo radno mjesto promocija zdravlja.

Ovdje pronađite Policy Précis. 

Tip
EuroHealthNet, Vladin / Institucionalni / Zakon o državnom zdravstvu
Tema
Digital, ehealth i mhealth, digitalizacija, zdravstvena pismenost, zapošljavanje, zdravlje na radu, obrazovanje odraslih, zapošljavanje mladih, grupe koje su osjetljive: žene, etničke manjine, LGBTI +, migranti, invaliditet, zdravstveni sustavi i usluge, primarna zdravstvena zaštita, integrirani sustavi, preventivne službe, zdravstvena radna snaga
Zemlja
Europa
Nivo
EU
Godina
2021


Povratak na bazu podataka