Dul i nGleic leis an Tionscadal GRADIENT in Éagothroime Sláinte

Is tionscadal taighde comhoibritheach é an Gradient Project ina bhfuil 12 institiúid (ollscoileanna, institiúidí taighde agus sláinte an phobail
institiúidí) ó gach cearn den Eoraip. Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal bearta a shainaithint a d’fhéadfadh grádáin shocheacnamaíocha i sláinte a leibhéalú i measc leanaí agus daoine óga san AE. Ba iad na príomhchuspóirí ná Creat Eorpach bunaithe ar chomhthoil a fhorbairt chun monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar bheartais sláinte poiblí, chun a mheas an bhfuil agus cén fáth a bhfreagraíonn leanaí agus teaghlaigh ó ghrúpaí socheacnamaíocha éagsúla agus gníomhú ar bhealach éagsúil d’idirghabhálacha beartais phoiblí, chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhachtóirí cosanta do sláinte leanaí agus daoine óga agus a dteaghlaigh ag díriú ar chaipiteal sóisialta, agus anailís a dhéanamh ar chórais leasa éagsúla agus ar bheartais ghinearálta i dtíortha éagsúla an AE agus an tionchar ar theaghlaigh agus ar leanaí a chur i gcomparáid lena chéile. Cuireadh torthaí agus torthaí an tionscadail le chéile i moltaí beartais agus scaipeadh iad ar leibhéal an AE, ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach.

Faigh tuilleadh faisnéise anseo. 

Léigh faoi ar an Leathanach Gníomhaíochta an AE.

cineál
EuroHealthNet, Eagraíochtaí & Tionscnaimh atá ag Obair ar Éagothroime Sláinte, Anailís ar Bheartas & Beartas, Taighde
téama
Sláinte na máthar, réamhbhreithe, riochtaí óige, sláinte an déagóra, oideachas
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí