Straitéis Meabhairshláinte na hÉireann 2021-2031

Leagtar amach i Straitéis Sláinte Meabhrach na hÉireann 2021-2031 35 gníomh faoi thrí théama uileghabhálacha. Tá an chéad cheann - folláine mheabhrach, athléimneacht agus dea-shláinte mheabhrach a chur chun cinn ar fud na sochaí - ríthábhachtach lena chinntiú go laghdaímid an stiogma timpeall ar shláinte mheabhrach, go gcuirimid idirghabháil agus cosc ​​luath ar fáil agus go gcuirimid tacaíocht ar fáil ar feadh an tsaoil agus dóibh siúd atá ag tabhairt aire do dhaoine le drochshláinte mheabhrach. Clúdaíonn an dara ceann - an tacaíocht cheart a sholáthar ag an am ceart - raon feabhsuithe seirbhíse, lena n-áirítear feabhsúcháin ar sheirbhísí meabhairshláinte leanaí agus déagóirí, comhtháthú síciatracht agus síceolaíochta seanaoise i seirbhísí príomhshrutha sláinte meabhrach, sláinte mheabhrach pobail agus seirbhísí d’othair chónaithe agus sainseirbhísí. Tugann an téama seo breac-chuntas ar roinnt feabhsuithe seirbhíse a chinntíonn rochtain níos fearr ar thacaíocht nuair a bhíonn sé ag teastáil, ag cur riachtanais an duine i gcroílár. Sa tríú téama - bealaí nua oibre - leagtar amach na hathruithe a thacóidh leis na feabhsuithe a theastaíonn ar fud na gcóras, lena n-áirítear seirbhís sláinte meabhrach amháin, sonraí agus torthaí, pleanáil fórsa saothair agus taighde.

Faigh an straitéis anseo.

cineál
Doiciméad Comhlacht Reachtúil Rialtais / Institiúideach / Sláinte Poiblí, Anailís ar Bheartas & Bheartas
téama
Córais agus seirbhísí sláinte, cúram sláinte príomhúil, córais chomhtháite, seirbhísí coiscthe, lucht saothair sláinte, Meabhairshláinte, andúil
Country
Éireann
Leibhéal
náisiúnta
Bliain
2031


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí