Infographic: Ba cheart don tsochaí ardán cothrom a sholáthar do gach saoránach chun dea-shláinte a bhaint amach

D’fhorbair an Chomhghuaillíocht Eorpach um Shláinte Phoiblí infographic a thaispeánann staitisticí ar an tionchar atá ag deitéarmanaint shóisialta na sláinte ar fud na hEorpa. Ar an eolas ag treoir agus litríocht an EDS, tá faisnéis ann a bhaineann le tithíocht, oideachas agus fostaíocht, chomh maith le hidirdhealú trasnaithe amhail inscne, dath craicinn agus taithí na himirce.

Léigh an infographic, anseo.

cineál
Eile, Uirlisí
téama
An timpeallacht thógtha (tithíocht, iompar, pleanáil uirbeach), Fostaíocht, sláinte cheirde, oideachas aosach, fostaíocht don aos óg, Grúpaí a mbíonn leochaileacht acu: mná, mionlaigh eitneacha, LGBTI+, imircigh, míchumas
Country
Belgium
Leibhéal
Eorpach


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí