Cothromas Sláinte agus Forbairt Réigiúnach san AE - Cistí Struchtúracha an AE a Chur i bhFeidhm

Déanann an foilseachán seo an chúis go bhfuil cothromas sláinte agus sláinte ina gcuid dhílis d’fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na sochaithe agus chun cuspóirí Straitéis sáraitheach 2020 an AE maidir le ‘Fás Cliste, Nuálaíoch agus Cuimsitheach’ a bhaint amach. Tá ábhar na tuarascála bunaithe ar thorthaí dhá staidéar a rinne an Líonra Réigiúnach um Ghníomhaíocht Cothromais. Is líonra é seo de thríocha réigiún Eorpacha i ndeich mBallstát a tugadh le chéile mar chuid den chlár Gníomhaíochta Cothromais (Comhghníomhaíocht AE ar Éagothroime Sláinte arna chómhaoiniú ag an AE). D'aithin an líonra samplaí nithiúla den chaoi ar féidir aghaidh a thabhairt ar éagothroime sláinte ar an leibhéal fo-náisiúnta, agus léirigh sé conas is féidir le gairmithe sláinte poiblí agus cinnteoirí Cistí Struchtúracha an AE a úsáid chun cothromas sláinte níos mó a bhaint amach san Eoraip.

Faigh an foilseachán anseo.

cineál
Doiciméad Comhlacht Reachtúil EuroHealthNet, Rialtas / Institiúideach / Sláinte Poiblí
téama
Rialachas, Sláinte i ngach Polasaí, Geilleagar Folláine, Measúnú Tionchair Sláinte, forbairt inbhuanaithe
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2013


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí