Córais sláinte agus cúraim tógtha don todhchaí - físeán EuroHealthNet

Beidh córais sláinte sa todhchaí pobalbhunaithe, cothromasach, ceangailte. Is mór acu tosaíocht a thabhairt do shláinte mhaith a chruthú agus a chothabháil chomh maith le galair a chóireáil. Tá córais sláinte, sóisialta, oideachais, fostaíochta agus comhshaoil ​​ceangailte le ligean do dhaoine maireachtáil go sláintiúil agus go neamhspleách níos faide. Cén chuma a bheidh air sin?

Faigh an físeán anseo.

cineál
Doiciméad EuroHealthNet, NGO / an tSochaí Shibhialta
téama
Timpeallacht thógtha (tithíocht, iompar, pleanáil uirbeach), Slándáil airgeadais, cosaint shóisialta, cuimsiú sóisialta, rochtain ar chúram, bochtaineacht, Rialachas, Sláinte i ngach Polasaí, Geilleagar Folláine, Measúnú Tionchair Sláinte, forbairt inbhuanaithe, córais agus seirbhísí sláinte, bunscoile cúram sláinte, córais chomhtháite, seirbhísí coiscthe, lucht saothair sláinte
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2021


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí