Comhionannas inscne agus tionchar socheacnamaíoch na paindéime COVID-19

An staidéar seo ag an An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne Tá sé mar aidhm aige pictiúr níos mionsonraithe agus níos tráthúla a sholáthar ar na dúshláin ghearrthéarmacha agus fhadtéarmacha chomhionannais inscne atá os comhair an AE mar thoradh ar ghéarchéim Covid-19, ag díriú ar staid mhargadh an tsaothair, socruithe oibre agus ioncaim, an tionchar ar róil inscne agus cothromaíocht oibre-saoil oibrithe agus ról fachtóirí a thacaíonn le fostaíocht agus bearta téarnaimh.

In éagmais peirspictíochta comhionannais inscne i mbearta éigeandála gearrthéarmacha agus atógála fadtéarmacha, tá an baol ann go gcoinneofar nó fiú go gcuirfí chun cinn éagothroime inscne atá ann cheana féin nó fiú cur leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo.

Faigh an tuarascáil iomlán (i mBéarla) anseo. 

cineál
Doiciméad, Eagraíochtaí & Tionscnaimh atá ag Obair ar Neamhionannais Sláinte, Taighde, NGO/Sochaí Sibhialta
téama
Galair theagmhálacha, Grúpaí a mbíonn leochaileacht iontu: mná, mionlaigh eitneacha, LGBTI +, imircigh, míchumas
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2021


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí