Tuarascáil Eurydice: inniúlachtaí inbhuanaitheachta a fhorbairt i measc foghlaimeoirí

Déanann an tuairisc seo le Eurydice iniúchadh ar chur chuige scoile uile i leith na hinbhuanaitheachta, ag scrúdú a mhéid is atá ‘foghlaim le haghaidh inbhuanaitheachta’ mar chuid de ghníomhaíochtaí scoile agus an tacaíocht a thugtar do mhúinteoirí agus ceannairí scoile chun an comhtháthú seo a éascú. Clúdaíonn sé bunoideachas agus meánoideachas ginearálta agus déanann anailís ar:

  • Conas agus cé chomh mór agus a neadaíonn córais oideachais Eorpacha an fhoghlaim ar mhaithe le hinbhuanaitheacht ina gcuraclaim.
  • An chaoi a n-ullmhaíonn córais oideachais Eorpacha agus a dtacaíonn siad lena gcuid múinteoirí agus ceannairí scoile chun oideachas inbhuanaitheachta a sholáthar.

Sainítear na hinniúlachtaí inbhuanaitheachta dá dtagraítear sa tuarascáil seo ar bhonn chreat GreenComp Eorpach. Is suirbhé í an fhoinse sonraí atá á reáchtáil ag Eurydice thar 39 gcóras oideachais Eorpacha ar bheartais agus ar bhearta tacaíochta.

Léigh an tuarascáil anseo.

cineál
Doiciméad Comhlacht Reachtúil Rialtais / Institiúideach / Sláinte Poiblí
téama
Sláinte na máthar, réamhbhreithe, riochtaí óige, sláinte an déagóra, oideachas
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2024


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí