Compás an AE ar shláinte mheabhrach agus folláine

Meicníocht bunaithe ar an ngréasán ab ea Compass for Action on EU ar Mheabhairshláinte agus Folláine a úsáideadh chun faisnéis a bhailiú, a mhalartú agus a anailísiú ar bheartas agus ar ghníomhaíochtaí geallsealbhóirí i sláinte mheabhrach. Idir 2015-2018 chuir an Compás faisnéis in iúl faoin gCreat Eorpach um Ghníomhaíocht ar Mheabhairshláinte agus Folláine. Rinne sé monatóireacht ar bheartais agus ghníomhaíochtaí sláinte meabhrach agus folláine thíortha an AE agus geallsealbhóirí neamhrialtasacha trí:

  • Dea-chleachtais Eorpacha i sláinte mheabhrach a aithint agus a scaipeadh
  • Bailiú sonraí ar ghníomhaíochtaí geallsealbhóirí agus náisiúnta i sláinte mheabhrach trí thrí shuirbhé bliantúla
  • Eagrú trí thuarascáil bhliantúla agus imeachtaí fóraim
  • Ceardlanna sláinte meabhrach a reáchtáil i ngach tír den AE agus san Íoslainn agus san Iorua
    Ina theannta sin, chomhoibrigh Compás an AE le Grúpa Saineolaithe Rialtais an AE ar Shláinte Meabhrach agus Folláine agus geallsealbhóirí neamhrialtasacha agus ceithre pháipéar eolaíochta á n-ullmhú.

Faigh tuilleadh faisnéise anseo. 

cineál
EuroHealthNet, Eagraíochtaí & Tionscnaimh atá ag Obair ar Éagothroime Sláinte
téama
Sláinte na máthar, réamhbhreithe, riochtaí óige, sláinte an déagóra, oideachas
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach, Náisiúnta
Bliain
2015


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí