TIOMÁNAITHE um Chothromas Sláinte

Tionscadal taighde ab ea DRIVERS (2012-2015) arna mhaoiniú ag Seachtú Creatchlár an Aontais Eorpaigh. Is é príomhaidhm an tionscadail DRIVERS tuiscint ar na caidrimh atá ann i gcomhthéacs Eorpach a dhoimhniú idir cuid de na príomhthionchair ar shláinte le linn shaol an duine - luath-óige, fostaíocht, agus ioncam agus cosaint shóisialta. Ina theannta sin, bhí sé mar aidhm ag an tionscadal anailís a dhéanamh ar na modhanna a úsáidtear chun na héifeachtaí seo a mheas, ionas gur féidir iad a fheabhsú nó modhanna nua a fhorbairt, d’fhonn torthaí difreálacha polasaithe agus clár ar chothromas sláinte a chinneadh níos fearr.

Faigh tuilleadh faisnéise anseo. 

Léigh faoi ar an Leathanach Gníomhaíochta an AE.

cineál
EuroHealthNet, Eagraíochtaí & Tionscnaimh atá ag Obair ar Éagothroime Sláinte, Taighde
téama
Fostaíocht, sláinte cheirde, oideachas aosach, fostaíocht don aos óg, Slándáil airgeadais, cosaint shóisialta, cuimsiú sóisialta, rochtain ar chúram, bochtaineacht, Sláinte máthar, réamhbhreithe, coinníollacha óige, sláinte ógánaigh, oideachas
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2012


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí