Seachas glasáil: An ‘scar paindéimeach’ ar dhaoine óga

Scrúdaíonn an tuarascáil seo tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus meabhrach COVID-19 ar dhaoine óga san Eoraip agus leagtar amach léi nach mór do lucht déanta beartas a dhéanamh chun iarmhairtí fadtéarmacha na paindéime a laghdú do dhaoine óga. People Dialogue and Change a rinne é a choimisiúnú ag Fóram Eorpach Óige.

Faigh an tuarascáil anseo. 

cineál
Anailís ar Dhoiciméad, Bheartas & Bheartas NGO / Sochaí Sibhialta
téama
Fostaíocht, sláinte cheirde, oideachas aosach, fostaíocht don aos óg, Slándáil airgeadais, cosaint shóisialta, cuimsiú sóisialta, rochtain ar chúram, bochtaineacht, Sláinte máthar, réamhbhreithe, riochtaí óige, sláinte ógánaigh, oideachas, Meabhairshláinte, andúil
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach, Náisiúnta
Bliain
2021


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí