An Treoir um Pá Íosta Leordhóthanach: tá sí ina hathrú mór cheana féin i dtrian de na Ballstáit

Leagann an Achoimre Beartais seo de chuid ETUI béim ar an tionchar luath a bhí ag an Treoir um Pá Íosta Leordhóthanach ar íosphá a shocrú ar fud roinnt Ballstát de chuid an AE fiú roimh an spriocdháta forfheidhmithe foirmiúil an 15 Samhain 2024. Go háirithe, tá íosphá suntasach ag 15 as 22 tír AE a bhfuil íosphá reachtúil acu. méaduithe ainmniúla. Tá an treocht seo curtha i leith rátaí arda boilscithe ar fud an AE agus “tairseach cuibheas dúbailte” na Treorach, arna sainmhíniú i dtéarmaí na luachanna tagartha táscacha de 60% den mheánphá agus 50% den mheánphá.

Faigh rochtain ar an treoir polasaí anseo.

cineál
Anailís ar Bheartas & Bheartas
téama
Slándáil airgeadais, cosaint shóisialta, cuimsiú sóisialta, rochtain ar chúram, bochtaineacht
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2024


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí