Rochtain do leanaí i ngátar ar phríomhsheirbhísí Ráthaíochta Leanaí

Scrúdaíonn an tuarascáil seo ó Líonra Anailíse Beartais Shóisialta na hEorpa (ESPAN) a mhéid is atá na sé phríomhsheirbhís atá clúdaithe ag an Ráthaíocht Eorpach Leanaí inrochtana go héasca agus inacmhainne do leanaí i dteaghlaigh ar ioncam íseal ar fud an AE.

Clúdaíonn na sé sheirbhís: (i) rochtain éifeachtach agus saor ar ECEC ardchaighdeáin; (ii) rochtain éifeachtach agus shaor ar oideachas agus ar ghníomhaíochtaí scoilbhunaithe; (iii) rochtain éifeachtach agus saor ar bhéile sláintiúil amháin ar a laghad gach lá scoile; (iv) rochtain éifeachtach agus saor ar chúram sláinte; (v) rochtain éifeachtach ar chothú sláintiúil; agus (vi) rochtain éifeachtach ar thithíocht imleor.

Fuarthas amach sa tuarascáil, cé go bhfuil meicníochtaí i bhfeidhm ag an gcuid is mó de thíortha an AE chun rochtain ar gach ceann de na seirbhísí sin a chinntiú, go bhfuil éagsúlacht mhór idir teacht ar na meicníochtaí sin. Tá bacainní éagsúla airgeadais agus neamhairgeadais ar rochtain a fháil ar na seirbhísí seo. I measc na mbacainní neamhairgeadais, léiríonn an staidéar éagsúlachtaí móra geografacha i go leor tíortha a chruthaíonn neamhionannais rochtana – go háirithe idir limistéir uirbeacha agus thuaithe.

Léigh an tuarascáil, anseo.

cineál
Anailís ar Bheartas & Beartas, Taighde
téama
Slándáil airgeadais, cosaint shóisialta, cuimsiú sóisialta, rochtain ar chúram, bochtaineacht, Sláinte máthar, réamhbhreithe, riochtaí óige, sláinte ógánaigh, oideachas
Country
Eoraip
Leibhéal
Eorpach
Bliain
2023


Ar ais chuig an mBunachar Sonraí