Beartas Príobháideachais

Beartas EuroHealthNet maidir le bailiú, stóráil agus úsáid sonraí

Tá EuroHealthNet tiomanta do phríobháideacht a chosaint agus a urramú. Comhlíonaimid an reachtaíocht is infheidhme maidir le príobháideacht sonraí maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil.

Mínítear sa Bheartas seo cathain agus cén fáth a mbailímid agus a stóráilimid faisnéis phearsanta, na sonraí a stóráiltear agus an chaoi a gcoinnímid slán í, an chaoi a n-úsáidimid í, na coinníollacha faoina bhféadfaimis í a nochtadh do dhaoine eile, agus conas is féidir leat rochtain ar do chuid sonraí a iarraidh nó é a bhaint.

Déanfar an beartas seo a athbhreithniú gach bliain agus a nuashonrú más gá. Beidh an leagan is déanaí ar fáil i gcónaí ar shuíomh Gréasáin EuroHealthNet. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin nó as a fhoirmeacha teagmhála, tá tú ag aontú go mbeidh tú faoi cheangal ag an mBeartas seo.

Ba chóir aon cheisteanna a sheoladh trí ríomhphost chuig info@eurohealthnet.eu nó trí scríobh chuig EuroHealthNet, 67 rue de la Loi, B-1040 sa Bhruiséil, an Bheilg. Is féidir leat glaoch orainn freisin ag + 32- (0) 2-235.03.20.

Conas a bhailímid faisnéis uait?

Faighimid faisnéis fút nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, clárú le haghaidh imeachta, clárú le ceann dár ríomhphoist nó nuachtlitreacha a fháil, nó spéis a léiriú i níos mó a fhoghlaim faoi EuroHealthNet ar bhealach ar bith eile. Féadfaimid do chuid faisnéise a bhailiú freisin nuair a dhéanann tú teagmháil linn faoinár gcláir, gníomhaíochtaí nó foilseacháin. I roinnt cásanna, féadfaimid sonraí atá ar fáil go poiblí a bhailiú faoi eagraíochtaí agus daoine aonair a bhfuil baint dhíreach acu lenár gcuid oibre.

Cén cineál faisnéise a bhailítear uait?

Féadfaidh an cineál faisnéise a bhailítear a bheith san áireamh, mar shampla:

 • Ainm
 • Teideal (réimír, iarmhír srl.)
 • Slí Bheatha / Poist
 • Fostóir
 • Seoladh an fhostóra
 • Seoladh ríomhphoist gairmiúil
 • Uimhir theileafóin ghairmiúil
 • Próifílí na meán sóisialta
 • Seoladh IP

Má roghnaíonn duine faisnéis phearsanta a sholáthar, stóráiltear é seo freisin. Nuair a chláraíonn tú le haghaidh imeachta, féadfaimid riachtanais speisialta a thaifeadadh, mar shampla, a bhaineann le riachtanais aiste bia agus soghluaisteachta / rochtana. Má roghnaíonn siad, féadfaidh duine faisnéis eile a sheoladh le taifeadadh - áfach, níl sé sin amhlaidh
cleachtas caighdeánach.

Bailítear faisnéis maidir leis na leathanaigh ghréasáin a bhfuil rochtain orthu agus cathain a bhailítear í chun críocha anailíse láithreán gréasáin ach gan ainm.

Conas a úsáidtear do chuid faisnéise?

Féadfaimid do chuid faisnéise a úsáid chun:

 • Seol nuashonruithe chugat faoi EuroHealthNet, an tAontas Eorpach, nó gníomhaíochtaí, cláir, imeachtaí nó comhairliúcháin na mball.
 • Seol cumarsáidí chugat a d’iarr tú agus a d’fhéadfadh a bheith spéisiúil duit.

Cé a bhfuil rochtain aige ar do chuid faisnéise?

Níl ach baill foirne údaraithe a bhfuil rochtain acu ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn ár dteagmhálaithe. Tá ár mbunachar sonraí lonnaithe san AE.

Ní dhíolfaimid ná ní ligfimid do chuid faisnéise ar cíos le tríú páirtithe. Ní roinnfimid do chuid faisnéise le tríú páirtithe chun críocha margaíochta. De ghnáth ní roinntear faisnéis phearsanta le duine ar bith lasmuigh den eagraíocht.

Soláthraithe Seirbhíse Tríú Páirtí ag obair ar ár son:

Uaireanta is féidir linn do chuid faisnéise a roinnt le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí nó le fochonraitheoirí agus le heagraíochtaí bainteacha eile chun tascanna a chur i gcrích agus seirbhísí a sholáthar duit ar ár son (mar shampla chun do chlárúchán a phróiseáil chuig imeacht). Mar sin féin, nuair a úsáidimid tríú páirtí
soláthraithe seirbhíse, ní nochtann muid ach an fhaisnéis phearsanta atá riachtanach chun an tseirbhís a sholáthar. Tabhair faoi deara le do thoil nach scaoilfimid do chuid faisnéise chuig tríú páirtithe chun iad a úsáid chun a gcuspóirí margaíochta dírí féin, mura n-iarrfaidh tú orainn déanamh amhlaidh, nó má éilítear orainn déanamh amhlaidh d’fhonn aon oibleagáid dhlíthiúil nó chonarthach a chomhlíonadh .

Do roghanna

Tá an rogha agat cumarsáid a fháil uainn nó gan í a fháil. Mura dteastaíonn uait cumarsáid a fháil uainn a thuilleadh, ansin is féidir leat díliostáil nó diúltú d’aon phost. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith chun an fhaisnéis atá againn fút a sheiceáil, agus chun do chuid faisnéise a fháil
bainte as ár gcóras.

Conas do chuid faisnéise a nuashonrú

Má athraíonn tú seoladh ríomhphoist, nó má tá aon chuid den fhaisnéis eile atá á coinneáil againn míchruinn nó as dáta, seol ríomhphost chugainn ag: info@eurohealthnet.eu, nó scríobh chugainn ag: 67 rue de la Loi, B-1040 sa Bhruiséil, sa Bheilg. Nó is féidir leat glaoch ar + 32- (0) 2-235.03.20.

Réamhchúraimí slándála i bhfeidhm chun cailliúint, mí-úsáid nó athrú do chuid faisnéise a chosaint

Úsáideann EuroHealthNet líonraí sonraí slána atá cosanta ag córais chosanta balla dóiteáin agus pasfhocal atá ag teacht le caighdeáin an tionscail.

A luaithe a fhaighimid do chuid faisnéise, déanaimid ár ndícheall a slándáil ar ár gcórais a chinntiú. Sa chás go bhfuil pasfhocal curtha ar fáil againn (nó má roghnaigh tú) a chuireann ar do chumas rochtain a fháil ar chodanna áirithe dár láithreáin ghréasáin, tá tú freagrach as an bhfocal faire seo a choinneáil faoi rún.

Próifíliú

Féadfaimid anailís a dhéanamh ar d’fhaisnéis ghairmiúil chun próifíl de do chuid spéiseanna agus roghanna gairmiúla a chruthú ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leat le faisnéis atá ábhartha duit. Féadfaimid faisnéis bhreise fút a úsáid nuair a bheidh sí ar fáil ó fhoinsí seachtracha chun cabhrú linn é seo a dhéanamh go héifeachtach. Mar shampla, má tá a fhios againn go n-oibríonn tú ar an ábhar ag dul in aois sláintiúil, seolfaimid faisnéis chugat faoi thionscnaimh ghaolmhara.

Naisc go dtí suíomhanna eile

D’fhéadfadh go mbeadh naisc ar ár suíomh Gréasáin le láithreáin ghréasáin eile atá á reáchtáil ag eagraíochtaí eile. Ní bhaineann an beartas príobháideachta seo ach lenár suíomh Gréasáin ‚mar sin molaimid duit na ráitis phríobháideachta a léamh ar na suíomhanna Gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu. Ní féidir linn a bheith freagrach as beartais agus cleachtais phríobháideachta suíomhanna eile fiú má dhéanann tú rochtain orthu seo trí naisc a úsáid ónár suíomh Gréasáin.

16 nó Faoi

Tá imní orainn príobháideacht leanaí 16 bliana d’aois nó níos óige a chosaint. Má tá tú 16 bliana d’aois nó níos óige ‚faigh cead do thuismitheora / chaomhnóra sula soláthraíonn tú aon fhaisnéis phearsanta dúinn.

Athbhreithniú ar an mBeartas seo

Déanfar an Polasaí seo a athbhreithniú gach bliain. Nuashonraíodh an Polasaí seo go deireanach i mí Feabhra 2020.