Cistí Árachais

Tá cistí árachais, atá gníomhach i gcórais sláinte a lán tíortha, ina bpríomhghníomhaithe i maoiniú seirbhísí sláinte. Chuir roinnt tíortha Eorpacha ar chumas cistí árachais sláinte obair choisctheach seirbhísí sláinte poiblí a mhaoiniú. Tá poitéinseal ollmhór aige seo seirbhísí dea-phleanáilte chun sláinte a chur chun cinn agus maoiniú inbhuanaithe. Tugann sé deis freisin do raon earnálacha éagsúla a bheith páirteach iontu a gcuid oibre a ailíniú le comhspriocanna.

 

Ina theannta sin, is timthriall dearfach iad na coigiltis a d’fhéadfadh a bheith ann do chistí árachais agus d’fhéadfadh méaduithe breise airgeadais a bheith ar fáil do bhearta coisctheacha agus cur chun cinn sláinte dá bharr. Eile infheisteoirí institiúideacha agus cistí, mar chistí pinsin, is foinse ionchasach eile maoinithe méadaithe iad a bhfuil an cumas acu oibriú ar fud earnálacha agus aiseolas dearfach a chruthú trí shláinte agus folláine a fheabhsú, a dtoradh ar infheistíocht a mhéadú, agus na pinsin do dhaonra atá ag dul in aois gníomhach a threisiú.

Cás-staidéir