Maidir le EuroHealthNet

Todhchaí níos folláine a thógáil do chách trí aghaidh a thabhairt ar na deitéarmanaint sláinte agus éagothroime a laghdú

 

Is comhpháirtíocht neamhbhrabúis é EuroHealthNet d’eagraíochtaí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí reachtúla atá ag obair ar shláinte phoiblí, galair a chosc, sláinte a chur chun cinn, agus éagothroime a laghdú. Tá roinnt ionad taighde mar chuid dár gcomhpháirtíocht freisin.

 

Oibrímid ar shláinte phoiblí agus ar chothromas sóisialta polasaícleachtas, agus taighde. Déanaimid iniúchadh agus neartú ar na naisc eatarthu freisin. Díríonn ár gcur chuige ar shláinte i ngach beartas, bearnaí agus grádáin éagothroime sláinte a laghdú, oibriú ar dheitéarmanaint ar feadh chúrsa an tsaoil, agus inbhuanaitheacht.

 

Le deich mbliana anuas, tá seirbhísí a chuireann sláinte chun cinn níos measa mar gheall ar chiorruithe buiséid mar chuid de chur i bhfeidhm na mbeart déine. Anois, le linn na céime téarnaimh den phaindéim, níos mó ná riamh, feicimid an gá atá le seirbhísí láidre sláinte agus sóisialta a atógáil chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí atá ag leathnú i neamhionannas sláinte agus athléimneacht na bpobal a fhorbairt. Tá scála na hinfheistíochta atá riachtanach ollmhór agus níor cheart dúinn cúlú ó ionstraimí agus comhpháirtíochtaí maoinithe nua. Is é an r-threoir seo an chéad chéim, ag soláthar foinse inspioráide faoin gcaoi ar féidir é seo a dhéanamh. Nílimid ach sna chéad chéimeanna taiscéalaíochta agus tá súil againn an treoir a fheabhsú tuilleadh. Téigh i dteagmháil linn le foghlaim bhreise, uirlisí, dea-chleachtais nó acmhainní eile. Bheimis buíoch díobh a fháil. Go raibh maith agat.

 

Maidir le Comhpháirtíocht EuroHealthNet

Cuimsíonn comhpháirtíocht EuroHealthNet 62 ball, baill chomhlachaithe agus breathnóirí. Tagann siad ó 26 tír Eorpach, lena n-áirítear 23 Ballstát AE. Stiúrann siad obair oifig na Bruiséile trí thrí ardán comhoibritheacha: Cleachtas, Beartas agus Taighde. Oibríonn croífhoireann chun obair na n-ardán a aontú agus a mhéadú. Rialaíonn an Chomhairle Ghinearálta an chomhpháirtíocht, ar a bhfuil na comhpháirtithe uile, agus an Bord Feidhmiúcháin.

 

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise fúinn, tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin www.EuroHealthNet.eu.

Léigh faoinár gcuid oibre agus gníomhaíochtaí le bliain anuas inár Tuarascáil Bhliantúil.

 

Cláraigh dár nuachtlitir anseo

Déan teagmháil

Oifig EuroHealthNet

146 Rue Royale, 1000 sa Bhruiséil
+ 32 2 235 03 20
eolas@eurohealthnet.eu

 

www.eurohealthnet.eu

www.health-inequalities.eu

www.eurohealthnet-magazine.eu

www.healthyageing.eu