Baile

r-Threoir chun Seirbhísí um Chur Chun Cinn Sláinte a Mhaoiniú

Éilíonn COVID-19, chomh maith le galair eile, infheistíochtaí tromchúiseacha i gcosc agus i gcur chun cinn na sláinte. Léiríonn an r-threoir seo speictream cineálacha cur chuige chun acmhainní a shlógadh chun seachadadh seirbhísí den sórt sin a chuireann sláinte chun cinn a théann chun leasa sláinte agus folláine do chách a mhaoiniú.

 

Tòisich

Sa r-threoir seo

Cás-Staidéir

Scéalta rathúlachta na sláinte
maoiniú ardú céime ón
AE agus níos faide i gcéin

 

 

Léigh níos mó

InvestEU & Cistí Eile

Do chistí infheistíochta an AE, cistí AE,
bainc infheistíochta agus
cláir

 

 

Léigh níos mó

Critéir Cháilíochta

Critéir agus treoirlínte cáilíochta sláinte agus folláine d’infheisteoirí ionchasacha

 

 

Léigh níos mó

Tá sé mar aidhm ag an r-threoir seo corpas fianaise agus faisnéise a thógáil agus samplaí a thairiscint a spreagfaidh.

 

Tá trí phríomhchuspóir leis:

 

1 Tabhair samplaí nithiúla “lasmuigh den bhosca” den chaoi ar féidir infheistíocht i gcur chun cinn sláinte agus i gcoinne galair a chosc.
2 Spreag comhghuaillíochtaí, naisc agus droichid tógála laistigh agus ar fud earnálacha chun sláinte agus folláine a fheabhsú do shochaí níos sláintiúla.
3 Dearbhaigh an gá le hathrú sistéamach agus neartú seirbhísí cur chun cinn sláinte agus cosc ​​galar mar chuid de chórais sláinte inbhuanaithe.

"Éilíonn scála na n-infheistíochtaí a theastaíonn uainn gníomhú go cliste agus go héagsúil, comhpháirtíochtaí nua a chruthú agus idirchaidreamh níos fearr a dhéanamh leis an earnáil airgeadais. D’fhorbraíomar an r-threoir seo mar thionscnamh ag Comhghuaillíocht na gComhpháirtithe chun Seirbhísí Sláinte Poiblí WHO na hEorpa a neartú Réigiún. D'oibríomar go dlúth freisin leis an mBord Stiúrtha um Bonneagar Sóisialta sa Bhruiséil. Tá sé mar aidhm againn lucht déanta beartas agus bainisteoirí sláinte a shlógadh chun struchtúir infheistíochta nua do chothromas sláinte a iniúchadh. Is tús é an r-threoir seo agus fáiltímid roimh smaointe agus acmhainní breise. "

 

 

Caroline Costongs
Stiúrthóir EuroHealthNet

 

Léigh faoinár lucht tacaíochta anseo

An bhfuil faisnéis agat le roinnt linn?

 

Déantar an r-threoir seo a nuashonrú go leanúnach le bealaí nua chun seirbhísí agus dea-chleachtais a chuireann sláinte chun cinn a mhaoiniú.

Tá sé mar aidhm againn cumas an phobail sláinte phoiblí agus an bheartais shóisialta níos leithne a thógáil chun rochtain a fháil ar chistí agus meicníochtaí maoinithe nua.

 

Tá fonn orainn foghlaim faoin gcaoi a maoiníonn d’eagraíocht cur chun cinn na sláinte.

Ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn má tá dea-chleachtas agat le cur lenár r-threoir.

 

eolas@eurohealthnet.eu

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.
Scipeáil chuig ábhar