Cleachtas

Tá go leor cleachtas agus gníomhartha cruthaithe ann chun éagothroime sláinte a laghdú. Is féidir le cleachtais den sórt sin teacht ó chórais sláinte, mar shampla trí scagadh ailse a mhéadú i measc grúpaí leochaileacha. Féadfaidh siad freisin comhoibriú idir earnálacha agus laistigh díobh, mar shampla bearta iompair a ghlacadh chun truailliú uirbeach a laghdú i gceantair dhíothacha.

 

Samplaí de rathúil éagothroime sláinte tá cleachtais atá ar siúl ar fud na hEorpa ar fáil inár bunachar acmhainní.

 


Cleachtais chun éagothroime sláinte a laghdú

Tá méid suntasach eolais tagtha chun cinn le cúpla scór bliain anuas ar conas dul i ngleic le héagothroime sláinte. Tá smaointe nua fós á bhforbairt.

Tá difríocht idir comhthéacs stairiúil, cuir chuige i leith rialachais, agus ‘traidisiúin’ tíortha, agus bíonn tionchar acu ar mhéid agus nádúr a bhfreagairt ar éagothroime sláinte. Mar an gcéanna, tá riachtanais éagsúla ag suíomhanna agus comhthéacsanna éagsúla.

Trí shamplaí de chleachtais a bhailiú agus a roinnt chun éagothroime sláinte agus a dtorthaí a laghdú, féadfar tuilleadh gníomhaíochta a spreagadh agus a spreagadh chun rialtais a spreagadh “Déan rud éigin, déan níos mó, nó déan níos fearr”1CÉ / An Eoraip | Foilseacháin - Athbhreithniú ar chinntithigh shóisialta agus ar Sláinte deighilt i Réigiún Eorpach WHO. Achoimre feidhmiúcháin (2013) chun iad a laghdú, go háirithe agus athshlánú na paindéime reatha á phleanáil.

I measc na gcleachtas chun éagothroime sláinte a laghdú tá straitéisí cuimsitheacha - le spriocanna seanbhunaithe, chomh maith le tionscnaimh agus cláir níos sainiúla. Mar shampla:

Straitéisí cuimsitheacha:
Cláir shonracha:

Cleachtais Bhreise

Tá Cleachtais Bhreise ar féidir leo cur le héagothroime sláinte a laghdú le fáil sa Tairseach Dea-Chleachtais an AE i réimse na Cur Chun Cinn Sláinte, Galair a Chosc agus a Bhainistiú Galair Neamh-Inaistrithe. Is croíchritéir maidir le cuimsiú é cothromas.

Bhunaigh EuroHealthNet a Grúpa Oibre Téamach (TWIG) ar thairseacha “dea-chleachtais” nó “tairseacha dea-chleachtais” áit a ndéanfaidh baill iniúchadh ar na 'croíchritéir' atá lárnach do gach tairseach. Mar shampla, tá Tairseach den sórt sin forbartha ag an Ionad Doiciméadúcháin um Chothú Sláinte (DoRS) agus ag an Institiúid Náisiúnta Sláinte (ISS) atá dírithe go sonrach ar chleachtais atá dírithe ar chothromas a roinnt: The Catalóg de Ghníomhartha Dírithe ar Chothromas (CÚRAM).

Tionscadail a neartaíonn fostaíocht agus soghluaisteacht, a fheabhsaíonn oideachas agus a thugann seans do gach duine agus a mhaoiníonn Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE). le fáil ar líne.

An Comhghníomhaíocht an AE ar Éagothroime Sláinte Tá raon leathan gníomhaíochtaí á gcur i bhfeidhm agus á meas ag Ballstáit an AE maidir le monatóireacht, timpeallachtaí maireachtála sláintiúla, imirce agus sláinte, rochtain ar sheirbhísí sláinte agus sóisialta a fheabhsú, agus rialachas / Sláinte i ngach Polasaí.

Ag lorg tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha arna maoiniú ag an AE a thugann aghaidh ar éagothroime sláinte?


COVID-19 agus Cleachtais Cothromais Sláinte

I measc roinnt cleachtas sonrach ar féidir leo cur le héagothroime sláinte atá ann cheana a laghdú mar thoradh ar phaindéim Covid-19 tá:


Ardán Cleachtais EuroHealthNet

Tacaíonn Ardán Cleachtais EuroHealthNet le gníomhaíochtaí chun éagothroime sláinte a laghdú i dtíortha agus ar fud na hEorpa. Breathnaíonn an tArdán ar an gcaoi ar féidir taighde agus beartas a chur i bhfeidhm.

Cuidíonn an tArdán le heagraíochtaí acmhainn a thógáil agus eolas a roinnt faoi ‘cad a oibríonn’. Tríd an malartú seo tá siad in ann acmhainní a threisiú, comhoibriú agus tionscnaimh idirnáisiúnta a mhúnlú. Tacaíonn an t-ardán le baill ionstraimí maoinithe AE a úsáid chun cleachtais, beartais agus cláir sláinte atá cost-éifeachtach agus inbhuanaithe a chur chun cinn.

Gach bliain, eagraíonn EuroHealthNet ‘Cuairteanna Malartú Tíre’ ina dtugann baill foirne sinsearacha ó bhall-eagraíochtaí EuroHealthNet cuairt ar a chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a dtugann siad aghaidh ar fhadhbanna coitianta. Is deis iad na cuairteanna seo chun dea-chleachtais a thaispeáint, anailís a dhéanamh, aiseolas a fháil, agus gníomhaíochtaí leantacha a thionscnamh. Cé go bhfuil na cuairteanna ar fáil do bhaill amháin, is féidir leat tuairiscí ar na cruinnithe agus tuairiscí ar na cleachtais a fháil trí ‘chuairt staidéir’ a chuardach inár bunachar. Chlúdaigh imeachtaí le déanaí:

  • Sláinte shícóisialta a chur chun cinn: cuir chuige ildisciplíneacha, comhtháite agus institiúideacha chun iompraíochtaí foréigneacha a chosc agus tacú le híospartaigh an fhoréigin. Óstáil ag an Stiúrthóireacht um Chearta Saoránachta agus Comhtháthú Sóisialta Réigiún na Tuscáine, an Iodáil.
  • Aistí bia Sláintiúla a chur chun cinn i measc leanaí. Óstáil ag an bhFondúireacht um Chothú Sláinte na hOstaire (FGÖ).
  • Éagothroime Sláinte, dí-institiúidiú agus cuimsiú sóisialta daoine a bhfuil galair ainsealacha orthu agus drochshláinte mheabhrach. Arna óstáil ag Lárionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire i Sóifia (NCPHA).
  • Tús sláintiúil a thabhairt do gach leanbh óg: malartú ar idirghabhálacha atá bunaithe ar fhianaise. Óstáil ag Santé Publique France i Saint-Maurice, an Fhrainc.
  • Sláinte imirceach agus dídeanaí, arna óstáil ag Prolepsis.
  • Cur chuige maidir le féinmharú a chosc agus Cothú Sláinte Meabhrach i Stócólm agus san Aontas Eorpach. Óstáil ag Comhairle Contae Stócólm: Seirbhísí Cúraim Sláinte agus an tIonad Náisiúnta um Thaighde Féinmharaithe agus Cosc ar Mheabhairshláinte (NASP).

Chun tuilleadh a fháil amach faoi obair an Ardáin agus conas páirt a ghlacadh, tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin.

 


 

Buail Iontráil
Lean sinn
Ar Facebook
Ar Twitter
Ar GooglePlus
Ar Linkedin
Ar Pinterest
Ar Rss
Ar Instagram

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Ní féidir an léarscáil idirghníomhach agus an ghluais a aistriú go teanga eile.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.
Scipeáil chuig ábhar