Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari: keskeinen väline kaikkien terveyden parantamisessa

Sisällyttävämmän ja oikeudenmukaisemman unionin rakentaminen on keskeinen painopiste Euroopan komissiossa. Maaliskuussa 2016 EY esitteli alustavan luonnoksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja käynnisti laajan julkisen kuulemisen. Vuotta myöhemmin EY julkaisi lopullisen ehdotuksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi. Pylväs asettaa useita keskeisiä periaatteita ja oikeuksia oikeudenmukaisten ja hyvin toimivien työmarkkinoiden ja hyvinvointijärjestelmien sekä joustavamman taloudellisen rakenteen tukemiseksi. Pylväs on suunniteltu kompassiksi uudelle lähentymisprosessille kohti parempia työ- ja elinoloja. Se on suunniteltu ensisijaisesti euroalueelle, mutta avoin kaikille EU: n jäsenvaltioille.

Kun EPSR toteutetaan, se vähentää terveyseroja - väestöryhmien välisiä epäoikeudenmukaisia ​​ja vältettävissä olevia terveyseroja. Noin 90 prosenttia terveyseroista voidaan selittää taloudellisella epävarmuudella, sosiaalisella syrjäytymisellä, ihmisarvoisen työn puutteella ja huonoilla työoloilla sekä huonolaatuisilla asumisilla [i]. Nämä ovat tarkat alueet, jotka myös kuuluvat EPSR: n piiriin. Laadukkaan terveydenhuollon saatavuus muodostaa vain noin 10 prosenttia terveydentilan eroista eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Löydä tietosivu täältä

Osastot
EuroHealthNet, valtion / instituutioiden / kansanterveyden lakisääteisen elimen asiakirja, politiikka ja politiikan analyysi
Teema
Työllisyys, työterveys, aikuiskoulutus, nuorisotyöllisyys, taloudellinen turvallisuus, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus, hoidon saatavuus, köyhyys, hallinto, terveys kaikissa politiikoissa, hyvinvointitalous, terveysvaikutusten arviointi, kestävä kehitys
Maa
Eurooppa
Vuosi
2020


Takaisin tietokantaan