EU-rahoitus

Erilaisia ​​EU: n rahoitusmekanismeja voidaan käyttää edistämään kansanterveyttä ja tukemaan terveyden tasa-arvoaloitteita.
Pandemia on luonut ennennäkemättömiä haasteita kansanterveydelle ja taloudelle. Auttaakseen jäsenvaltioita vastaamaan näihin haasteisiin EU on perustanut NextGenerationEU-nimisen hätärahaston sekä tähän mennessä suurimman eurooppalaisen terveysohjelmansa.

EU: n nykyinen pitkän aikavälin budjetti, Monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021--2027. Yhteensä on 1.8 biljoonaa euroa. Monivuotisen rahoituskehyksen asetus osoittaa, kuinka paljon EU: n eri varoille osoitetaan vastaamaan EU: n sovittuja strategisia painopisteitä.

Vuonna 19 tehdyn COVID-2020-pandemian keskellä hyväksyttiin rinnakkain monivuotisen rahoituskehyksen kanssa ylimääräinen hätäapurahasto nimeltä NextGenerationEU (NGEU). NGEU: n tarkoituksena on auttaa torjumaan pandemian lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutuksia vuoteen 2024 asti. Osa siitä siirretään uuden elvytys- ja sopeutumisvälineen (RRF) kautta, joka on perustettu nimenomaan rahoittamaan investointeja ja uudistuksia jäsenvaltioissa. mukaan lukien, mutta ei rajoittuen heidän terveydenhuoltojärjestelmiinsä.

EU: n varat ja ohjelmat tarjoavat muun muassa mahdollisuuden muuttaa lähestymistapoja, testata aloitteita, aloittaa kumppanuuksia ja luoda hyviä käytäntöjä. Seuraavassa luetellaan tärkeimmät EU: n varat, joita voidaan käyttää terveyden parantamiseen ja terveyserojen vähentämiseen.

EuroHealthNet-jäsenten tulisi etsiä tarkempaa analyysiä yhteyttä.


Monivuotinen rahoituskehys

EU: n terveysohjelma - EU4Health

EU4Health on EU: n vastaus COVID-19: n vaikutuksiin. Ohjelma valvoo 5.1 miljardin euron investointeja, joten siitä tulee kaikkien aikojen suurin rahallinen terveysohjelma. EU4Health tarjoaa rahoitusta EU-maille, terveysjärjestöille ja kansalaisjärjestöille. Se myötävaikuttaa Euroopan komission työhön kiireellisten terveysprioriteettien, kuten

EU4Health-ohjelmalla

 • Paranna EU: n valmiuksia suuriin rajat ylittäviin terveysuhkiin.
 • Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta he voivat kohdata sekä epidemioita että pitkäaikaisia ​​haasteita.
 • Tehdä lääkkeet että lääkinnällisten laitteiden saatavissa ja kohtuuhintaisia, kannattavat niiden tehokasta käyttöä mikrobilääkkeitä, sekä edistää lääketieteen ja lääkealan innovaatioita.

Euroopan rakenne- ja Investment Funds (ESIF)

Yli puolet EU: n rahoituksesta virtaa viiden Euroopan rakenne- ja investointirahaston (ESIR) kautta. Euroopan komissio ja EU-maat hallinnoivat varoja yhdessä. Kaikkien näiden rahastojen tarkoituksena on investoida työpaikkojen luomiseen sekä kestävään ja terveeseen Euroopan talouteen ja ympäristöön. Kolme rahastoa on erityisen merkityksellistä terveydelle:

 1. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) - edistää tasapainoista kehitystä EU: n eri alueilla. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
 2. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) - tukee työllisyyteen liittyviä hankkeita kaikkialla Euroopassa ja investoi Euroopan inhimilliseen pääomaan - sen työntekijöihin, nuoriin ja kaikkiin työnhakijoihin. Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 3. Koheesiorahasto (koheesiorahasto) - rahoittaa liikenne- ja ympäristöhankkeita maissa, joissa asukasta kohti laskettu bruttokansantulo (BKTL) on alle 90 prosenttia EU: n keskiarvosta. Vuosina 2014--20 nämä ovat Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Viro, Kreikka, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovakia ja Slovenia. Koheesiorahasto (koheesiorahasto)

Kaksi muuta rahastoa on olemassa:

 1. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)
 2. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

 

- Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR +) on Euroopan unionin rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea ihmisiä saamaan parempia työpaikkoja ja takaamaan oikeudenmukaisemmat työllistymismahdollisuudet kaikille EU: n kansalaisille. Lisäksi vuodesta 2021 ESR + on tärkein EU: n rahasto, jolla vahvistetaan Euroopan sosiaalista ulottuvuutta asettamalla Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (EPSR) käytännössä.

EU: n aluepolitiikka on EU: n tärkein sijoituspolitiikka. Sen tavoitteena on saada Euroopan maat ja alueet tasa-arvoisemmiksi vähentämällä EU: n eri alueiden välisiä eroja. Se toimitetaan kahden päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Koheesiorahasto (CF). Nämä EU: n varat sijoittavat terveyteen keskeisenä voimavarana alueelliselle, kaupunki- ja aluekehitykselle taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.

EAKR: n tavoitteena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa. Ainoa koheesiorahaston saaja on jäsenvaltio, jonka bruttokansantulo asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU: n keskiarvosta. Toisin sanoen tämän EU-rahaston tarkoituksena on vähentää taloudellisia ja sosiaalisia eroja ja edistää kestävää kehitystä. Löydät esimerkkejä EAKR-hankkeista tietokanta.

EAKR ja koheesiorahasto keskittyvät keskeisiin investointiprioriteetteihin:

 • Innovaatiot, digitalisointi ja taloudellinen muutos.
 • Vihreämpi, hiiltä vapaa Eurooppa.
 • Ilmastonmuutoksen torjunta.
 • - Euroopan Pilari sosiaalisten oikeuksien.
 • Laadukas työllisyys, koulutus, taidot.
 • Sosiaalinen osallisuus ja terveydenhuollon yhtäläinen saatavuus.

EU: n koheesiorahasto investoi terveyteen keskeisenä voimavarana alueelliselle, kaupunki- ja aluekehitykselle taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. Investoinnit voivat kohdata monia eri alueita, kuten

 • Ikääntyvä väestö.
 • Terveydenhuollon infrastruktuuri (työvoima ja palvelut).
 • sähköinen terveys.
 • Terveyden kattavuus.
 • Terveyden edistämisohjelmat.

Koheesiorahoitus on 234 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina), mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin vuosien 2014--2020 määrärahat. Uudessa ReactEU-ohjelmassa, joka on osa NextGenerationEU-rahastoa, on kuitenkin myös 47.5 miljardin euron lisäys.

EuroHealthNet ESIF -tukipalvelu ja mistä saa tukea

EuroHealthNet toimii ESIR-tukipalvelu, jossa EuroHealthNet-jäsenet voivat saada tietoa ERI-rahastoista (Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR +), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), The Koheesiorahasto (CF)), mukaan lukien prosessit, politiikat ja tausta. Pystymme myös yhdistämään jäsenemme, jotka haluavat olla yhteydessä muihin jäseniin ja tarjoavat vertaisoppimismahdollisuuksia.

Lisäksi,
 • - Europe Direct on piste EU: ta koskevien tietojen saamiseksi. Palvelut voivat auttaa sinua EU: ta koskevan tiedon viidakossa ja ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan sekä tarjoamaan konkreettisia erikoistuneita vastauksia käytännön kysymyksiin.
 • Sinun Hallintoviranomainen osaa antaa neuvoja koheesiopolitiikan mukaisen hankehakemuksen jokaisessa vaiheessa.

EuroHealthNet-logo

InvestEU

InvestEU on EU: n lippulaiva-investointiohjelma Euroopan talouden kasvattamiseksi. Se yhdistää lukuisia EU: n rahoitusratkaisuja, jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä investointien, innovaatioiden ja työpaikkojen luomisen tukemiseksi Euroopassa. Ohjelma kestää vuosina 2021--2027.

InvestEU perustuu kolmeen pilariin:

  1. InvestEU-rahasto. Tämä tukee neljää politiikan aluetta: kestävä infrastruktuuri; tutkimus, innovaatiot ja digitalisointi; pienet ja keskisuuret yritykset; ja mikä tärkeintä terveyden parantamisen kannalta - sosiaaliset investoinnit ja taidot.
  2. InvestEU-neuvontakeskus. Tämä tarjoaa maille teknistä tukea ja apua hankkeiden valmistelussa, kehittämisessä, jäsentämisessä ja toteuttamisessa, mukaan lukien valmiuksien kehittäminen.
  3. InvestEU-portaali. Tämä tuo yhteen sijoittajat ja projektin edistäjät tarjoamalla helposti saatavilla olevan ja käyttäjäystävällisen tietokannan.

Just Transition -rahasto Euroopan vihreän kaupan tukemiseksi

- Just Transition -rahasto (JTF) ehdotti Euroopan komissio tammikuussa 2020 osana Euroopan vihreä sopimus. Se on tilaisuus käsitellä terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä.

JTF on rahoitusväline, jonka tarkoituksena on lieventää ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen kielteisiä vaikutuksia.

Just Transition -rahasto pyrkii tukemaan alueita, sektoreita ja työntekijöitä, jotka ovat kärsineet vihreästä siirtymästä edistämällä:

 • Talouden monipuolistaminen ja paikallisen talouden nykyaikaistaminen.
 • Osaaminen ja uudelleenkoulutus.
 • Työnhakijoiden aktiivinen osallistuminen työmarkkinoille.

Jäsenvaltioiden yhteisrahoitus ja koheesiopolitiikan varat täydentävät oikeudenmukaisen siirtymärahaston talousarviota.

Yhteinen maatalouspolitiikka

Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on suunniteltu tukemaan kohtuullisia tuloja elintarviketuottajille ja tasapainottamaan voimaa elintarvikeketjussa.

Mikä tärkeintä, se on tärkeä osa sitä, kuinka kestävät eurooppalaiset elintarvikejärjestelmät voivat olla. Väistämättä se vaikuttaa myös ympäristöolosuhteisiin, kansanterveyteen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tasoon EU: ssa.

Horizon Europe

Horizon Europe on EU: n tutkimus- ja innovaatio (T&I) -ohjelma (2021--2027). Se pyrkii '' tuottaa unionin t & k-investoinneista tieteellisiä, teknologisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, vahvistaa unionin tieteellistä ja teknologista perustaa ja edistää sen kilpailukykyä kaikissa jäsenvaltioissa '' (Euroopan komissio, tietolomake, Euroopan horisontti).

Toisin sanoen tämän ohjelman avulla Euroopan unioni pyrkii:

 • Paranna tuottavuutta investoimalla tutkimukseen ja innovaatioihin.
 • Muuta yhteiskuntiamme digitaalisesti ja ekologisesti.
 • Taistele koronaviruksen puhkeamista varmistamalla diagnostiikan, hoitojen ja rokotteiden kehittäminen yhteistyössä ja yleismaailmallinen käyttöönotto.

Lisäksi Horisontti Eurooppaan sisältyy tutkimus- ja innovointitehtäviä rahoituksen tehokkuuden lisäämiseksi pyrkimällä selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin. Tätä tarkoitusta varten viisi EU: n lähetystyötä liittyvät yhteiskunnallisiin haasteisiin, joilla kaikilla on yhteys terveyteen ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin:

 • syöpä
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • terveellisiä valtameriä
 • ilmastoneutraalit kaupungit
 • terve maaperä ja ruoka

Äskettäisen COVID-19-pandemian ja ympäristökriisin takia terveys ja ympäristö ovat keskeisessä asemassa ohjelmassa. Terveysalalla tutkimustoiminta keskittyy vastaamiseen '' haasteet, kuten koronaviruspandemia, kliinisten tutkimusten jatkaminen, innovatiiviset suojatoimenpiteet, virologia, rokotteet, hoidot ja diagnostiikka sekä tutkimustulosten muuntaminen kansanterveyspolitiikan toimenpiteiksi ''1Euroopan komissio, Tietolomake, Tutkimuksen ja innovoinnin rooli Euroopan elpymisessä. Toisaalta ympäristöalalla tutkimustoiminnassa keskitytään edistämään EU: n tavoitteiden mukaista elpymistä Euroopan vihreä sopimus ja pienten ja keskisuurten yritysten sekä aloittelevien yritysten innovaatioiden tukeminen.

Horizon Europe -ohjelman määrä on 95.5 miljardia euroa, mukaan lukien NextGenerationEU: n 5.4 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa noin 33 prosentin lisäystä edellisen tutkimusohjelman Horisontti 2020 /

Digital Europe

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee digitaalista vaikutusmahdollisuuksia koko EU: ssa laajamittaisen digitaalisen tekniikan käyttöönoton ja nopeamman toipumisen jälkeen COVID-19-kriisistä. Ohjelma vahvistaa digitaalialan viittä pääaluetta: supertietokoneita, tekoäly, tietoverkkojen, edistynyt digitaaliset taidotja digitaalisen tekniikan laaja käyttö koko taloudessa ja yhteiskunnassa.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia digitaalisen innovaation vauhdittamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen parantamiseksi.


Seuraava sukupolviEU

Palautus- ja sietokykykeskus (RRF) ja teknisen tuen väline

- Palautus- ja sietokykyväline on uusi laajamittainen rahoitusväline uudistusten ja investointien tukemiseksi. Se on NextGenerationEU: n (EU: n yleinen elvytysrahoitusväline) ydin ja se on ollut läheisessä yhteydessä toisiinsa eurooppalaisen ohjausjakson kanssa.

Se tukee maita asettamaan tärkeitä uudistusohjelmia vuosiksi 2021--2027, jotta voidaan kohdata lyhyen ja pitkän aikavälin haasteita, sekä tuoda innovaatioita aloille, joista on eniten hyötyä.

REACTEU

Tämä aloite on osa NextGenerationEU-elvytyspakettia. Sen tarkoituksena on jatkaa ja laajentaa kriisitoimintaa ja korjaustoimenpiteitä, joita koheesiopolitiikka on jo alkanut toteuttaa, samalla kun se laajentaa kattamaan vihreät, digitaaliset ja kasvua edistävät investoinnit.


Paina Enter
Seuraa meitä
Facebookissa
Twitterissä
GooglePlusissa
Linkedinissä
Pinterestissä
Rss: ssä
Instagramissa

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Interaktiivista karttaa ja sanastoa ei voida kääntää toiselle kielelle.

Pahoittelemme häiriötä.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.