Linkin luominen: Sukupuolten tasa-arvo ja terveys

Vaikka COVID-19-pandemia on uhannut kaikkien ihmisiä terveys, sen vaikutus on ollut erilainen miehillä ja naisilla, mikä heijastaa taustalla olevaa sukupuolten epätasa-arvoa. Tässä EuroHealthNet Policy Précis -ohjelmassa tarkastellaan sukupuolen, terveyden ja epätasa-arvon välisiä yhteyksiä pandemian aikana ja sitä ennen. Siinä tarkastellaan myös Itävallan, Italian, Suomen ja Irlannin käytäntöjä, joilla puututaan näihin eriarvoisuuksiin.

Tässä julkaisussa tarkastellaan reittejä, joilla systemaattiset erot, kuten työllisyyskuilu ja digitaalinen sukupuolten välinen ero, johtavat terveyden sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin epätasa-arvoon koko elämän ajan. Siinä tutkitaan, kuinka nykyinen pandemia lisää näitä eriarvoisuuksia. Esimerkit EU: n jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä havainnollistavat sitä, miten maat voivat edetä. Näihin kuuluvat väkivallan vastaiset keskukset, jotka kuntouttavat myös väkivallan tekijät, ja sukupuolisensitiivinen työpaikka terveyden edistäminen.

Löydät käytäntöehdot täältä. 

Osastot
EuroHealthNet, valtion / instituutioiden / kansanterveyden lakisääteisen elimen asiakirja
Teema
Digitaalisuus, terveydenhuolto ja terveys, digitalisaatio, terveyslukutaito, työllisyys, työterveys, aikuiskoulutus, nuorisotyöllisyys, haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät: naiset, etniset vähemmistöt, LGBTI +, maahanmuuttajat, vammaisuus, terveysjärjestelmät ja palvelut, perusterveydenhuolto, integroidut järjestelmät, ehkäisypalvelut, terveydenhuollon työvoima
Maa
Eurooppa
Taso
Euroopan verkkokauppa
Vuosi
2021


Takaisin tietokantaan