Käytäntö

Terveyserojen vähentämiseksi on olemassa monia todistettuja käytäntöjä ja toimia. Tällaisia ​​käytäntöjä voi tulla terveydenhuoltojärjestelmistä, esimerkiksi lisäämällä syöpäseulontaa haavoittuvien ryhmien keskuudessa. Niihin voi sisältyä myös alojen välinen ja sisäinen yhteistyö, kuten liikennetoimien toteuttaminen kaupunkien pilaantumisen vähentämiseksi köyhillä alueilla.

 

Esimerkkejä onnistuneista terveyseroja kaikkialla Euroopassa käytettävät käytännöt ovat saatavilla meidän resurssitietokanta.

 


Käytännöt terveyserojen vähentämiseksi

Viime vuosikymmenien aikana on tullut merkittävä määrä tietoa terveyserojen torjumisesta. Uusia ideoita kehitetään edelleen.

Maiden historiallinen konteksti, lähestymistavat hallintoon ja "perinteet" eroavat toisistaan, ja ne vaikuttavat niiden terveyseroihin vastaamisen laajuuteen ja luonteeseen. Eri asetuksilla ja konteksteilla on myös erilaiset tarpeet.

Keräämällä ja jakamalla esimerkkejä terveyserojen ja niiden tulosten vähentämistä koskevista käytännöistä voidaan saada tietoa ja kannustaa jatkotoimiin kannustamaan hallituksia "Tee jotain, tee enemmän tai tee paremmin"1WHO / Eurooppa | Julkaisut - Katsaus sosiaalisiin tekijöihin ja terveys WHO: n Euroopan alueella. Tiivistelmä (2013) vähentää niitä erityisesti suunnittelemalla nykyisen pandemian elpymistä.

Terveyserojen vähentämiseen liittyviä käytäntöjä ovat kattavat strategiat - asetetut tavoitteet sekä tarkemmat aloitteet ja ohjelmat. Esimerkiksi:

Kattavat strategiat:

Skotlannin ja Walesin hallitukset käyttävät "koko hallitus" -lähestymistapoja, ja niillä on erityiset strategiat sektorien yhteistyölle kansallisella ja yhteisön tasolla.2Katso: Stegeman, minä ja Kuipers Y. Terveyspääoma ja aluekehitys EU: ssa. EU: n rakennerahastojen hakeminen. Oman pääoman toiminta. 2013

 • Esimerkiksi Walesissa Tulevien sukupolvien laki, kaikkien julkisten elinten on pyrittävä saavuttamaan seitsemän "hyvinvointitavoitetta". Näitä ovat esimerkiksi "terveempi Wales", "tasa-arvoisempi Wales", "taitojen ja työpaikkojen rakentaminen" ja "innovatiivisen, tuottavan ja vähähiilisen yhteiskunnan luominen". Osana lainsäädäntöä julkisten palvelujen hallitusten on saatettava tärkeimmät kumppanit ja toimitusvirastot yhteen. Yhdessä he suorittavat "hyvinvointiarvioinnin" alueelleen ottaen huomioon terveys-, sosiaaliset, taloudelliset, ympäristö- ja kulttuurikysymykset. Sitten he suunnittelevat, miten he työskentelevät yhdessä hyvinvoinnin parantamiseksi ja käsittelevät tunnistamansa ongelmat. Esimerkiksi haitallisten lapsuuden kokemusten (ACE) torjuminen on tullut painopisteeksi useimmille julkisen palvelun hallituksille3Ääni tuleville sukupolville Walesissa. Terveyssäätiö

Tanskan kansallinen hallitus4terveys Eriarvoisuus - määräävät tekijät ja politiikat - Finn Diderichsen, Ingelise Andersen, Celie Manuel, Anne -Marie Nybo Andersen, Elsa Bach, Mikkel Baadsgaard, Henrik Brønnum -Hansen, Finn Kenneth Hansen, Bernard Jeune, Torben Jørgensen, Jes Søgaard, 2012 (sagepub. com) ja Malmön kaupunki Ruotsissa tarkastelivat, miksi terveyserot lisääntyivät niiden rajojen sisällä. Heidät inspiroi - WHO: n sosiaalisten tekijöiden komissio terveys 5http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Commission-for-a-Socially-Sustainable-Malmoe-in-English.html. Malmön komission suositukset kattavat 24 tavoitetta ja 72 toimenpidettä
jaettu kuuteen verkkotunnukseen:

 1. olosuhteiden parantaminen lapsuudessa ja murrosiässä;
 2. asuinympäristö ja kaupunkisuunnittelu;
 3. koulutus;
 4. tulot ja työ;
 5. terveydenhuolto;
 6. kestävä kehitys6Sosiaalisesti kestävän Malmön toimikunta - Malmö stad (malmo.se)

Myös Englannin paikallisviranomaisten verkosto työskentelee yhdessä syvällisen ''Marmotin lähestymistapa.

Erityisohjelmat:

Kohtuuhintaisen, korkealaatuisen synnytystä edeltävän ja varhaisen alkuvaiheen palvelujen edistämistä pidetään yleensä yhtenä tehokkaimmista tavoista vähentää terveyseroja. EU: n Horisontti 2020 DRIVERS tutkimushankkeessa havaittiin esimerkiksi varhaislapsuus interventiot Tarjoamalla intensiivistä tukea ja jotka on tarkoitettu vanhempien ja lasten taitojen kehittämiseen, on parhaat tulokset. Positiivinen vanhemmuusinterventio Espanjassa on sellainen ohjelma. Se vahvistaa vanhempien kykyä hoitaa, valtuuttaa, ohjata ja tunnistaa lapsia itsenäisinä yksilöinä. Lisäksi se sisältää 8 tunnin verkkokoulutuskurssin, joka on saatavilla verkossa ilmaiseksi. Se sisältää myös verkkosivuston terveellisistä elämäntavoista "estilos de vida saludable" laadukkaita tietoja ja käytännön työkaluja, kuten esimerkkejä 3-4-vuotiaiden lasten viikoittaisista liikunta-aikatauluista.

Terve Overvecht kehitettiin epäsuotuisassa kaupunginosassa Utrechtissä (Utrecht Overvecht) vastauksena paikallisten perusterveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin (mukaan lukien yleislääkärit, fysioterapeutit, kätilöt, nuorisoterveydenhuollon palvelut, piirin sairaanhoitajat). Käsittelemällä kestämättömiksi työhön liittyviä paineita he määrittelivät yhteisen näkemyksen näiden ongelmien ratkaisemisesta. He kaikki suostuivat käyttämään samaa haastattelumallia (4D-malli) potilaansa ongelmien kartoittamiseen metodisesti. Malli tutkii kehoa, mieltä, sosiaalista ja suhteita / verkostoa ja mitä ongelmia on. He loivat myös suoraa viestintää eri alojen välillä. Terve Overvecht on menestys. Sitä on nyt pilotoitu kahdessatoista muussa vähäosaisessa kaupunginosassa Utrechtin, Rotterdamin, Amsterdamin ja Haagin kaupungeissa.

Suomessa kaikki koulut ovat periaatteessa monipalveluja7Kangas, O. (2020d). Politiikkojen / ohjelmien / hankkeiden perusteellinen arviointi: Monipalvelukoulut Suomessa. Sisäinen asiakirja, Lasten takuun toteutettavuustutkimuksen toinen vaihe (FSCG2).. Tämä tarkoittaa, että korkealaatuisen koulutuksen lisäksi he tarjoavat myös laajan valikoiman terveys- ja sosiaalipalveluja, kuten ilmaista ateriaa ja virkistystoimintaa. He saattavat myös tarjota majoitusta lapsille, jotka tarvitsevat sitä pitkiä matkoja (eli Lapissa asuvia lapsia). Tavoitteena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia ja edistää opiskelijoiden yleistä terveyttä tarjoamalla kouluruokaa. Kouluterveydenhoidolla pyritään säännöllisin terveystarkastuksin tukemaan oppilaiden terveyttä ja löytämään mahdolliset terveysongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikkien kansainväliseen opiskelija-arviointiohjelmaan (PISA) perustuvien analyysien mukaan suomalainen koulujärjestelmä on toiminut erittäin hyvin oppimistulosten lisäksi myös yhtäläisten mahdollisuuksien suhteen.

Nuorten tietoinen mielenterveydestä (YAM) Ohjelma auttaa nuoria tutkimaan, miten suojella omaa mielenterveyttään ja tukea ympärillään olevia. YAM näyttää lupaavia tuloksia - ohjelman suorittaneet ryhmät osoittavat huomattavasti vähentyneen kohtalaisen tai äärimmäisen masennuksen sekä itsemurhayritysten ja ajatusten vähenemisen. YAM on jaettu maailmanlaajuisesti tutkimus- ja kehitysyhtiön, Mental Health in Mind International AB: n (MHiM), pk-yrityksen kautta, jonka perustivat Karolinska-instituutin tutkijat, jotka kehittivät ohjelman Ruotsin Karolinska-instituutin tuella. Sitä toteutetaan ja arvioidaan parhaillaan kaikkialla Euroopassa (Ruotsi, Itävalta, Ranska, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Australiassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. Tähän mennessä YAM: ään on osallistunut yli 100,000 XNUMX nuorta.


Lisäkäytännöt

Lisäkäytäntöjä, jotka voivat auttaa vähentämään terveyseroja, löytyy EU: n parhaiden käytäntöjen portaali alalla Terveyden edistäminen, Tautien ehkäisy ja tarttumattomien tautien hallinta. Oma pääoma on keskeinen kriteeri sisällyttämiselle.

EuroHealthNet on perustanut Temaattinen työryhmä (TWIG) hyviä tai parhaita käytäntöjä käsittelevistä portaaleista jossa jäsenet tutkivat "portaat", jotka ovat keskeisiä kaikissa portaaleissa. Terveyden edistämisen dokumentointikeskus (DoRS) ja Kansallinen terveysinstituutti (ISS) ovat esimerkiksi kehittäneet sellaisen portaalin, joka on keskittynyt erityisesti osakkeisiin suuntautuneiden käytäntöjen jakamiseen: Osakekohtaisten toimintojen luettelo (CARE).

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamat hankkeet, jotka vahvistavat työllisyyttä ja liikkuvuutta, parantavat koulutusta ja antavat kaikille mahdollisuuden löytyy verkosta.

- EU: n yhteinen toiminta terveyserojen torjumiseksi panee myös täytäntöön ja arvioi monia EU: n jäsenvaltioiden toimia, jotka liittyvät seurantaan, terveellisiin elinympäristöihin, muuttoliikkeeseen ja terveyteen, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saatavuuden parantamiseen sekä hallintotapaan / terveydenhoitoon kaikissa politiikoissa.

Etsitkö lisätietoja EU: n rahoittamista toimista, joilla puututaan terveyseroihin?


COVID-19 ja Health Equity Practices

Joitakin erityisiä käytäntöjä, jotka voivat auttaa vähentämään nykyistä terveyserot Covid-19-pandemian seurauksena, ovat:


EuroHealthNet-käytäntöalusta

EuroHealthNetin käytäntöalusta tukee toimia terveyserojen vähentämiseksi maissa ja kaikkialla Euroopassa. Alusta tarkastelee, miten tutkimusta ja politiikkaa voidaan soveltaa.

Alusta auttaa organisaatioita kehittämään valmiuksia ja jakamaan tietoa siitä, mikä toimii. Tämän vaihdon avulla he voivat vahvistaa resursseja, tehdä yhteistyötä ja muokata kansainvälisiä aloitteita. Alusta tukee jäseniä käyttämään EU: n rahoitusvälineitä kustannustehokkaiden ja kestävien terveyskäytäntöjen, politiikkojen ja ohjelmien toteuttamiseen.

Joka vuosi EuroHealthNet järjestää maakohtaisia ​​vierailuja, joissa EuroHealthNetin jäsenjärjestöjen vanhemmat henkilöt vierailevat keskenään keskustellakseen siitä, miten he käsittelevät yleisiä ongelmia. Nämä vierailut tarjoavat mahdollisuuden esitellä hyviä käytäntöjä, analysoida, saada palautetta ja käynnistää jatkotoimia. Vaikka vierailut ovat vain jäsenten käytettävissä, löydät kokousten raportit ja käytäntöjen kuvaukset hakusanalla "opintokäynti". tietokanta. Viimeaikaiset tapahtumat ovat käsitelleet:

 • Psykososiaalisen terveyden edistäminen: monialainen, integroitu ja institutionaalinen lähestymistapa väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisemiseen ja väkivallan uhrien tukemiseen. Isännöi Toscanan alueen kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden pääosasto, Italia.
 • Terveellisen ruokavalion edistäminen lasten keskuudessa. Isännöi Itävallan terveyden edistämisen säätiö (FGÖ).
 • terveyserojen, kroonisista sairauksista ja mielenterveydestä kärsivien ihmisten laitoshoidosta poistaminen ja sosiaalinen osallisuus. Isännöi Bulgarian kansallinen kansanterveys- ja analyysikeskus Sofiassa (NCPHA).
 • Antaa kaikille pienille lapsille terveellinen alku: vaihto todisteisiin perustuvista toimenpiteistä. Isännöi Santé Publique France, Saint-Maurice, Ranska.
 • Maahanmuuttajien ja pakolaisten terveys, isännöi Prolepsis.
 • Lähestymistapoja itsemurhien ehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen Tukholmassa ja Euroopan unionissa. Isännöi Tukholman lääninvaltuusto: Terveydenhuoltopalvelut ja kansallinen itsemurhatutkimuksen ja mielenterveyden ehkäisyn keskus (NASP).

Saadaksesi lisätietoja foorumin työstä ja osallistumisesta, vieraile verkkosivuillamme.

 


 

Paina Enter
Seuraa meitä
Facebookissa
Twitterissä
GooglePlusissa
Linkedinissä
Pinterestissä
Rss: ssä
Instagramissa

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Interaktiivista karttaa ja sanastoa ei voida kääntää toiselle kielelle.

Pahoittelemme häiriötä.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.