Kas Euroopa poolaasta toob tervishoiu võrdsuse? Kaheksa liikmesriigi taastamis- ja vastupidavuskavade tulemused

EuroHealthNet käivitas oma viimase analüüsi Euroopa Liidu (EL) majandus- ja sotsiaalpoliitika koordineerimise 2022. aasta tsükli kohta. Euroopa poolaasta. Rahvatervise ekspertidega tehtud intervjuude põhjal käsitletakse analüüsis kaheksas liikmesriigis ELi taastumis- ja vastupidavusrahastu kasutamist ning selle mõju tervisealase võrdsusele ja heaolule. See õigeaegne käivitamine langeb kokku täna Euroopa Ülemkogus (EPSCO) toimuva poliitilise aruteluga Euroopa poolaasta 2023 tsükli üle ning täiendab käimasolevat läbivaatamist selle kohta, kas majanduse elavdamise ja vastupanuvõime rahastamisvahend on endiselt oma eesmärki täitev.

EuroHealthNeti 2022. aasta Euroopa poolaasta analüüs leiate siit.

EuroHealthNeti riikidevaheline analüüs annab ainulaadsed ülevaated integreeritud tööpraktikast ja reformidest, mille algatasid Euroopa poolaasta ja majanduse elavdamise vahend. Analüüs annab ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele soovitusi selle kohta, kuidas nad saaksid parandada võrdsust tervises ja heaolu.

EuroHealthNet kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles:

  • Tunnistage rahvatervise väärtust laiema tervishoiusüsteemi ning taastumise ja vastupidavuse reformistrateegiate osana. See hõlmab näiteks vaimse tervise edendamise ning esmatasandi ja kogukonnahoolduse tugevdamist, karjääri atraktiivsuse suurendamist tervishoiu- ja hooldussektoris, investeerimist ennetusse ja digitaalse tervisealase kirjaoskuse parandamist, eriti haavatavates rühmades.
  • Hõlbustada ja julgustada paremat ja läbipaistvamat suhtlust poliitikakujundajate, spetsialistide ja avalikkuse vahel selle kohta, kuidas taastamis- ja vastupidavusrahastut kasutatakse. Parem läbipaistvus ja teabevahetus on head demokraatlikud tavad ja võivad võimaldada osalejatel kõikides liikmesriikides üksteiselt õppida ja üksteiselt innustada.
  • Töötada välja Euroopa Liidu kõikehõlmav strateegia, mis koondab kõik peamised poliitilised eesmärgid ja mis võiks olla Euroopa poolaasta protsessi kollektiivse visiooni ja juhisena ning juhtida süsteemseid muutusi heaolu loovate majanduste suunas.

Lugege ja laadige alla täielik aruanne siit.

Lisateavet tervise ja Euroopa poolaasta kohta leiate siit. 

 

KASUTUSALA
EuroHealthNet
teema
Rahastamine ja rahastamine
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa
Tootmisaasta
2022


Tagasi andmebaasi