Euroopa sotsiaalõiguste sammas: peamine vahend kõigi inimeste tervise parandamiseks

Kaasavama ja õiglasema liidu loomine on Euroopa Komisjoni peamine prioriteet. 2016. aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba esialgse ülevaate ja käivitas ulatusliku avaliku arutelu. Aasta hiljem avaldas EÜ oma lõpliku ettepaneku Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta. Sammas sätestab rea põhiprintsiipe ja õigusi õiglaste ja hästi toimivate tööturgude ja hoolekandesüsteemide ning vastupidavamate majandusstruktuuride toetamiseks. Sammas on loodud kompassina uuenenud lähenemisprotsessi jaoks paremate töö- ja elamistingimuste suunas. See on loodud peamiselt euroala jaoks, kuid on avatud kõigile ELi liikmesriikidele.

Rakendatud EPSR vähendab tervisealase ebavõrdsuse - ebaõiglaste ja välditavate terviseriskide vähenemist rahvastikurühmade vahel. Ligikaudu 90% tervisealasest ebavõrdsusest on seletatav rahalise ebakindluse, sotsiaalse tõrjutuse, inimväärse töö ja kehvade töötingimuste puudumise ning halva kvaliteediga eluasemega [i]. Need on täpsed valdkonnad, mida ka EPSR hõlmab. Juurdepääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele moodustab ainult umbes 10% terviseseisundi erinevustest erinevates sotsiaal-majanduslikes rühmades.

Teabeleht leiate siit

KASUTUSALA
EuroHealthNet, valitsuse / institutsioonilise / rahvatervise põhikirja dokument, poliitika ja poliitika analüüs
teema
Tööhõive, töötervishoid, täiskasvanute koolitus, noorte tööhõive, rahaline kindlustus, sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus, juurdepääs hooldusele, vaesus, valitsemistava, tervis kõigis poliitikavaldkondades, heaolumajandus, tervisemõju hindamine, säästev areng
Riik
Euroopa
Tootmisaasta
2020


Tagasi andmebaasi