Õige algus tervislikule elule Euroopa Liidus laste, noorte ja perede tervisegradiumi ühtlustamine - mis töötab?

See aruanne töötati välja projekti GRADIENT raames. Selles tuuakse välja tervisealane ebavõrdsus laste, noorte ja perede seas ELis, kirjeldatakse poliitilist konteksti ja selle kohta, mida EL selle probleemi lahendamiseks teeb, tuuakse näiteid ja hinnatakse tervishoiualase suundumusega seotud poliitikaid ja sekkumisi ning pakutakse juhtumianalüüse.

Autorid: I. Stegeman, C. Costongs ja konsortsium GRADIENT

Aruande leiate siit. 

KASUTUSALA
EuroHealthNet, poliitika ja poliitika analüüs, teadusuuringud
teema
Ema tervis, sünnituseelne, lapsepõlve seisund, noorukite tervis, haridus
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa
Tootmisaasta
2012


Tagasi andmebaasi