Tervise ebavõrdsuse projekt GRADIENT

Gradienti projekt on ühine uurimisprojekt, milles osalevad 12 asutust (ülikoolid, uurimisinstituudid ja rahvatervis
instituudid) kogu Euroopast. Projekti eesmärk oli välja selgitada meetmed, mis võiksid viia ELi laste ja noorte sotsiaal-majanduslike muutuste tasemeni. Põhieesmärkideks oli konsensusel põhineva Euroopa raamistiku väljatöötamine rahvatervise poliitika jälgimiseks ja hindamiseks, selle hindamiseks, kas ja miks reageerivad erinevate sotsiaal-majanduslike rühmade lapsed ja pered avaliku korra sekkumistele ja käituvad erinevalt, ning vaadata läbi laste ja noorte ning nende perekondade tervis, keskendudes sotsiaalsele kapitalile, ning analüüsida erinevaid hoolekandekorda ja üldpoliitikat erinevates ELi riikides ning võrrelda nende mõju perekondadele ja lastele. Projekti tulemused ja tulemused sõnastati poliitilisteks soovitusteks ning levitati neid ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Lisateavet leiate siit. 

Loe selle kohta lehelt ELi tegevuse leht.

KASUTUSALA
EuroHealthNet, Tervisealase ebavõrdsuse, poliitika ja poliitika analüüsi, uurimistööga tegelevad organisatsioonid ja algatused
teema
Ema tervis, sünnituseelne, lapsepõlve seisund, noorukite tervis, haridus
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa


Tagasi andmebaasi