Õppimine omakapitali meetmete tervisemõju hindamisest (töötlemine ja koolitus)

Võrdsuse integreerimine mõjuhindamisprotsessi on keeruline, kuna võrdõiguslikkus on raskesti määratletav mõiste, mis ei ole liikmesriikides vastastikku kokku lepitud ja millel on erinevates kultuurides erinev tähendus. Equity Actioni ühismeede on hakanud arendama tervisemõju hindamise (HIA) oskusi ja suutlikkust kogu Euroopas, pöörates erilist tähelepanu õigluse hindamisele. Kui HIA viiakse läbi hästi, võib see märkimisväärselt mõjutada poliitilist ja tervisealast ebavõrdsust. See aruanne põhineb Ben Cave Associates'i hindamis- ja järelemõtlemisaruannetel, MS-i osalejate tagasisidel, nende juhtumiuuringutel ja vastastikuselt esitluselt õppimisel.

Aruandes käsitletakse kahte valdkonda

  1. õppimine tervisemõju hindamise läbiviimisel omakapitalil ja
  2. õppimine koolituse enda korraldamisest.

Aruande leiate siit. 

KASUTUSALA
EuroHealthNet, Tööriistad
teema
Juhtimine, tervis kõigis poliitikavaldkondades, heaolumajandus, tervisemõjude hindamine, säästev areng
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa
Tootmisaasta
2011


Tagasi andmebaasi