Mõju tervisele: kohtumiseelse küsimustiku kokkuvõtlik aruanne

See kokkuvõtlik aruanne koondab liikmesriikide ja ühismeetme (JA) partnerite vastused, et anda ülevaade tervisemõjude hindamise (HIA) protsessi kasutamisest ja mõjust riikides. Kokkuvõtlik aruanne annab ülevaate sellest, kus erinevad liikmesriigid on kasutanud HIA meetodit, teavet erinevate HIAga seotud eriteadmiste ja ressursside kohta liikmesriikidele ning omakapitali arvestamist HIA protsessis.

Autor: S. Gunther

Aruande leiate siit. 

KASUTUSALA
EuroHealthNet, Tööriistad
teema
Juhtimine, tervis kõigis poliitikavaldkondades, heaolumajandus, tervisemõjude hindamine, säästev areng
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa
Tootmisaasta
2011


Tagasi andmebaasi