Tervise võrdõiguslikkus ja regionaalne areng ELis - ELi struktuurifondide kasutamine

Käesolevas väljaandes tuuakse välja, miks tervis ja tervislik võrdsus on lahutamatu osa ühiskonna majanduslikus ja sotsiaalses arengus ning ELi aruka, uuendusliku ja kaasava majanduskasvu 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamises. Aruande sisu põhineb Equity Actioni piirkondliku võrgustiku kahe uuringu tulemustel. See on kümnest liikmesriigist koosnev kolmekümne Euroopa regiooni võrgustik, mis ühendati osana omakapitali tegevusprogrammist (ELi kaasrahastatud ühismeede tervise ebavõrdsuse vastu). Võrgustik on tuvastanud konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas tervisealast ebavõrdsust saab lahendada piirkondlikul tasandil, ning näidanud, kuidas rahvatervise spetsialistid ja otsustajad saavad kasutada Euroopa Liidu struktuurifonde suurema tervishoiuvõrdsuse saavutamiseks Euroopas.

Väljaanne leiate siit.

KASUTUSALA
EuroHealthNet, valitsuse / institutsioonilise / rahvatervise põhikirja dokument
teema
Juhtimine, tervis kõigis poliitikavaldkondades, heaolumajandus, tervisemõjude hindamine, säästev areng
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa
Tootmisaasta
2013


Tagasi andmebaasi