Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega – Euroopa Parlamendi uuring

Euroopa Parlament Majandus-, teadus- ja elukvaliteedipoliitika poliitikaosakond avaldas 2021. aasta juunis uuringu „Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega”.

Uuringul on kaks peamist eesmärki. Esiteks käsitleb see vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse küsimust teoreetilisest vaatenurgast – hinnates vastavaid mõisteid – ja empiirilisest vaatenurgast – arutledes erinevate näitajate ja andmete piirangute üle EL-i riikide võrdluses. Teiseks keskendutakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega tegelevale riiklikule ja ELi tasandi poliitikale, eelkõige miinimumsissetuleku skeemidele, esitatakse kuue riigi juhtumiuuringud ja hinnatakse ELi miinimumsissetuleku raamistiku teostatavust.

Leia kogu uuring (inglise keeles) siin. 

KASUTUSALA
Valitsuse / institutsioonilise / rahvatervise põhikirjaline dokument
teema
Rahaline kindlustus, sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus, juurdepääs hooldusele, vaesus
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa
Tootmisaasta
2021


Tagasi andmebaasi