Vaimse tervise ja heaolu käsitlev ELi kompass

Vaimse tervise ja heaolu alane EL-kompass oli veebipõhine mehhanism, mida kasutati vaimse tervise poliitika ja sidusrühmade tegevuse kohta teabe kogumiseks, vahetamiseks ja analüüsimiseks. Aastatel 2015–2018 edastas Compass teavet vaimse tervise ja heaolu Euroopa tegevusraamistiku kohta. See jälgis ELi riikide ja valitsusväliste sidusrühmade vaimse tervise ja heaolu poliitikat ning tegevust:

  • Euroopa vaimse tervise heade tavade väljaselgitamine ja levitamine
  • Andmete kogumine sidusrühmade ja riikide vaimse tervise tegevuste kohta kolme aastase uuringu kaudu
  • Kolme aastaaruande ja foorumiürituste korraldamine
  • Vaimse tervise õpikodade korraldamine igas ELi riigis ning Islandil ja Norras
    Lisaks tegi EU Compass nelja teadusartikli ettevalmistamisel koostööd vaimse tervise ja heaolu valitsuse ekspertide ELi töörühmaga ning valitsusväliste sidusrühmadega.

Lisateavet leiate siit. 

KASUTUSALA
EuroHealthNet, organisatsioonid ja algatused, mis tegelevad tervisealase ebavõrdsusega
teema
Ema tervis, sünnituseelne, lapsepõlve seisund, noorukite tervis, haridus
Riik
Euroopa
Tase
Euroopa, Rahvuslik
Tootmisaasta
2015


Tagasi andmebaasi