Rahastamine

Milliseid ELi vahendeid saab kasutada tervishoiuküsimustega tegelemiseks ja kuidas saab tervist edendavaid teenuseid rahastada?
Valitsused peavad pakkuma piisavaid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid, et inimesed saaksid saavutada oma kõrgeima võimaliku tervisetaseme1OECD / Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskus (2019), Leedu: Riiklik terviseprofiil 2019, Tervise seisund ELis, OECD kirjastamine, Pariis / Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskus, Brüssel.. Kuid tervishoiueelarved on oma olemuselt piiratud.

Praegune investeeringute tase

Nõudlus avalike teenuste järele kasvab meie vananeva elanikkonna ja haigete suureneva koormuse tõttu tervis. Avaliku sektori investeeringud haridusse, tervishoidu ja sotsiaalkaitsesse on aga 20% madalamad kui kümme aastat tagasi2Fransen, L., Del Bufalo, G. ja Reviglio, E. (2018). Investeeringute suurendamine sotsiaalne infrastruktuur Euroopas. (Euroopa sotsiaalinfrastruktuuri investeerimise kõrgetasemelise töörühma aruanne) aruteludokument (74) . Hinnanguliselt on sotsiaalse infrastruktuuri investeeringute vahe ELis (haridus, eluase, tervishoid, sotsiaalteenused) 192 miljardit eurot aastas. Lisaks suurenes tervishoiuinvesteeringute vahe COVID-20 kriisi tõttu 70 eurolt 19 miljardile eurole aastas, mis on umbes 0.6% ELi SKPst. Samuti on riigiti suured erinevused3Komisjoni talituste töödokument „Euroopa taastumisvajaduste väljaselgitamine”, Euroopa Komisjon, Brüssel, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Riikide valitsuste jõupingutuste pakkumiseks piisavate avalike teenuste pakkumiseks leiate sellel lehel teavet järgmise kohta:

  • ELi eelarve ja rahastamine aastateks 2021 - 2027
  • Uudsed tervist edendavate teenuste rahastamise ja investeerimise viisid

ELi rahastamine

ELi vahendid pakuvad alakasutatud võimalusi lähenemisviiside muutmiseks, algatuste katsetamiseks, partnerluste algatamiseks ja heade tavade kehtestamiseks.

Lisateave kõige olulisemate ELi vahendite kohta, mida saab kasutada tervise parandamiseks ja vähendamiseks tervisealase ebavõrdsuse.

Loe edasi

E-juhendi rahastamine

E-juhend aitab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande planeerijatel, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikakujundajatel arendada ja rahastada tervist edendavaid teenuseid, mis toovad kasu kõigile tervisele ja heaolule.

Loe edasi

Vajuta Enter
Jälgi meid
Facebookis
Veebisaidil Twitter
GooglePlusis
Linkedinis
Pinterestis
RSS-is
Instagramis

Selle veebisaidi sisu on masintõlgitud inglise keelest.

Ehkki täpsete tõlgete saamiseks tehti mõistlikke jõupingutusi, võib esineda vigu.

Interaktiivset kaarti ja sõnastikku ei saa teise keelde tõlkida.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.
Otse sisu juurde