Tervise ebavõrdsuse ületamine - tervikliku riikliku lähenemise suunas (Holland)

See avalikkuse nõukogu aruanne tervis ja Selts hindas riikliku poliitika lahendamist tervisealase ebavõrdsuse ning tegi soovitusi liikuda keskendumiselt üksikisikule laiema lähenemisviisi poole, mis käsitleb omavahel seotud ebavõrdsust.

leidma Möödunud tervisealane ebavõrdsus siin. Aruanne on hollandi keeles, kuid selle saab tõlkida Google Chrome'i brauseris avamisel.

Algne pealkiri: Gezondheidsverschillen voorbij - keerukas probleemijkheid on een zaak van ons allemaal

tüüp
VVO / kodanikuühiskonna dokument, poliitika ja poliitika analüüs
teema
Finantsturvalisus, sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus, juurdepääs hooldusele, vaesus, juhtimine, tervis kõigis poliitikavaldkondades, heaolumajandus, tervisemõjude hindamine, säästev areng, haavatavust kogevad rühmad: naised, etnilised vähemused, LGBTI +, sisserändajad, puue
Kantri
Holland
Tase
riiklik
aasta
2020


Tagasi andmebaasi