Hea tervise hea võimalus - kohalike ja piirkondlike tervishoiuprogrammide parandamine (Holland)

See avalikkuse nõukogu aruanne tervis ja Selts kajastab piirkondlike ja kohalike programmide teemasid ja nõuandeid tervisealase ebavõrdsuse. Aruanne järgnes nõukogu varasemale avaldusele nimega Läbi tervise ebavõrdsus (hollandi keeles), milles hinnati tervisealase ebavõrdsuse vastu võitlemisele suunatud riiklikku poliitikat ja tehti soovitused keskenduda inimeselt laiemale lähenemisviisile, mis käsitleb omavahel seotud ebavõrdsust.

leidma Aus võimalus hea tervise tagamiseks (hollandi keeles) siin.

Algne pealkiri: Een eerlijke kans op gezond leven

tüüp
VVOde / kodanikuühiskonna dokumendid, poliitika ja poliitika analüüs, tavade ja tavade andmebaasid
teema
Finantsturvalisus, sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus, juurdepääs hooldusele, vaesus, juhtimine, tervis kõigis poliitikavaldkondades, heaolumajandus, tervisemõjude hindamine, säästev areng, haavatavust kogevad rühmad: naised, etnilised vähemused, LGBTI +, sisserändajad, puue
Kantri
Holland
Tase
Kohalik, riiklik, piirkondlik
aasta
2021


Tagasi andmebaasi