Βελτίωση της κατανόησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη

Χρήση δεδομένων από το Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα σχεδόν 5 ετών έρευνας στην οποία συμμετείχαν παραγωγοί δεδομένων και χρήστες δεδομένων. Στόχος του είναι να βελτιώσει την κατανόησή μας για τις ουσιαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η «κοινωνική Ευρώπη» και να συμβάλει στην ανάπτυξη μεθόδων που παρέχουν νέες γνώσεις σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τη δυναμική της εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης.

Μέσα από εις βάθος αναλύσεις, ενισχύει τις γνώσεις μας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων:

  • ανισότητες
  • ρόλο των κοινωνικών μεταβιβάσεων
  • κίνδυνος θνησιμότητας λόγω φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • διακύμανση της στέρησης εντός του νοικοκυριού διαφορές μεταξύ των χωρών στις συνθήκες στέγασης
  • ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες
  • στέρηση παιδιών
  • συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών
  • δυναμική της νομισματικής φτώχειας των εργαζομένων
  • της στέρησης και της πολυδιάστατης φτώχειας.

Η δημοσίευση παρουσιάζει επίσης ισχυρούς δείκτες σχετικούς με την πολιτική σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διαχρονικών δεικτών. Αυτός ο τόμος προορίζεται τόσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους στατιστικολόγους όσο και για όλους όσους ενδιαφέρονται για τον αντίκτυπο των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στις ζωές των ανθρώπων και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και η παρακολούθησή της.

Βρείτε την πλήρη δημοσίευση (στα αγγλικά) εδώ.

Τύπος
Πηγές δεδομένων, Κυβερνητικό / Θεσμικό / Καταστατικό Φορέα Δημόσιας Υγείας Έγγραφο, Έρευνα, Εργαλεία
θέμα
Οικονομική ασφάλιση, κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη, πρόσβαση στην περίθαλψη, φτώχεια, Ομάδες που αντιμετωπίζουν ευάλωτα: γυναίκες, εθνοτικές μειονότητες, ΛΟΑΤΙ +, μετανάστες, αναπηρία
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
ευρωπαϊκός
Έτος
2021


Επιστροφή στη βάση δεδομένων