Οι δαπάνες για την υγεία καλούν τις κυβερνήσεις να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος κατά την ανοικοδόμηση από τον COVID-19

Η καλύτερη Γραφείο ΠΟΥ στη Βαρκελώνη για τη Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας έχει τονίσει την ανάγκη οι κυβερνήσεις να διατηρήσουν υψηλότερο επίπεδο δημόσιων δαπανών για την υγεία προς το ευρύτερο όφελος της κοινωνίας παρά τις αναμενόμενες δημοσιονομικές πιέσεις μετά την πανδημία. Η αναφορά, "Δαπάνες για την υγεία στην Ευρώπη: είσοδος σε μια νέα εποχή», είναι η πρώτη σε βάθος ανάλυση των δαπανών για την υγεία και στα 53 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ για σχεδόν 2 δεκαετίες.

Οι δαπάνες για την υγεία ως πολιτική επιλογή

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν πριν από την οικονομική κρίση του 2008. Ωστόσο, μια σημαντική μετατόπιση από τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία ως απάντηση στην κρίση δεν αντιστράφηκε τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ 2013 και 2018, οι πληρωμές από την τσέπη αυξήθηκαν ταχύτερα από τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία στις περισσότερες από τις χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος της Περιφέρειας και στις μισές περίπου χώρες με ανώτερο μεσαίο και υψηλό εισόδημα. Η λιτότητα στον τομέα της υγείας – δημοσιονομικές περικοπές και περιορισμοί κάλυψης – έχει υπονομεύσει την εθνική και περιφερειακή πρόοδο προς την καθολική κάλυψη υγείας. Αυτό έχει ωθήσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης στα νοικοκυριά, έχει αυξήσει τις πληρωμές από την τσέπη, έχει οδηγήσει σε ανεκπλήρωτες ανάγκες και οικονομικές δυσκολίες και έχει επιδεινώσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών.

Οι δαπάνες για την υγεία ως επένδυση

Ο COVID-19 έχει δείξει τη σημασία των ισχυρών συστημάτων υγείας και τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την επένδυση στην υγεία του πληθυσμού. Οι χώρες έσπευσαν να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους για το σύστημα υγείας ως απάντηση στην πανδημία, αλλά η θεραπεία και η πρόληψη του COVID-19 και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διακοπής στις υπηρεσίες θα απαιτήσει συνεχείς επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Οι συνεχείς αυξήσεις των δημόσιων δαπανών για την υγεία σε συνδυασμό με καλά σχεδιασμένη δημόσια πολιτική μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του COVID-19, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι οι δαπάνες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ήμισυ του συνόλου των δαπανών για την υγεία, παρά το γεγονός ότι είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος παροχής υγειονομικής περίθαλψης στις κοινότητες. Ο ΠΟΥ ζήτησε να δαπανηθεί επιπλέον 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στη δημόσια χρηματοδότηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Βρείτε την πλήρη έκθεση (στα αγγλικά) εδώ.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας

Οι μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία μετά την οικονομική κρίση κατέστρεψαν τα συστήματα υγείας. Απαιτούνται αυξημένες δημόσιες επενδύσεις στην υγεία στις περισσότερες χώρες για να σημειωθεί πρόοδος προς την καθολική κάλυψη υγείας και να βελτιωθεί η υγεία, η ευημερία και η προστασία από έκτακτες ανάγκες υγείας – στόχοι που είναι κεντρικοί για την Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας 2020–2025 – «Ενωμένη Δράση για Καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη».

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ.

Τύπος
Οργανισμοί και πρωτοβουλίες που εργάζονται για τις ανισότητες στην υγεία
θέμα
Οικονομική ασφάλιση, κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη, πρόσβαση στη φροντίδα, φτώχεια
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
ευρωπαϊκός
Έτος
2021


Επιστροφή στη βάση δεδομένων