Εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία: Συνοπτική έκθεση ερωτηματολογίων πριν από τη συνάντηση

Αυτή η συνοπτική έκθεση συγκεντρώνει απαντήσεις από κράτη μέλη (κράτη μέλη) και εταίρους που αποτελούν μέρος της κοινής δράσης (JA) για να παρουσιάσει μια εικόνα της χρήσης και του αντικτύπου της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων στην υγεία (HIA) εντός των χωρών. Η συνοπτική έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του πού βρίσκονται διαφορετικά κράτη μέλη με τη μέθοδο HIA, πληροφορίες σχετικά με διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και πόρους που διατίθενται στα κράτη μέλη σε σχέση με το HIA και την εξέταση της δικαιοσύνης στη διαδικασία HIA.

Συγγραφέας: S. Gunther

Βρείτε την αναφορά εδώ. 

Χαρακτηριστικά
EuroHealthNet, Εργαλεία
θέμα
Διακυβέρνηση, υγεία σε όλες τις πολιτικές, οικονομία ευεξίας, εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, αειφόρος ανάπτυξη
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
ευρωπαϊκός
Έτος
2011


Επιστροφή στη βάση δεδομένων