Καθοδήγηση της αξιολόγησης επιπτώσεων στην υγεία (HIA) Ιρλανδία

Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (Ιρλανδία) κυκλοφόρησαν την τέταρτη έκδοσή τους Οδηγίες για την αξιολόγηση επιπτώσεων στην υγεία (HIA) για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα.

Βρείτε τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Οδηγίες εκτίμησης επιπτώσεων στην υγεία: Εγχειρίδιο
  2. Οδηγίες εκτίμησης επιπτώσεων στην υγεία: Τεχνική καθοδήγηση
  3. Οδηγίες εκτίμησης επιπτώσεων στην υγεία: Η περίπτωση για HIA
  4. Οδηγίες αξιολόγησης επιπτώσεων στην υγεία: Σύνοψη
  5. Οδηγίες αξιολόγησης επιπτώσεων στην υγεία: Περίληψη σε απλή γλώσσα

Περαιτέρω πόροι:

Χαρακτηριστικά
Κυβερνητικό / Θεσμικό / Δημόσιο Υγείο Έγγραφο Κανονισμού Σώματος, Εργαλεία
θέμα
Διακυβέρνηση, υγεία σε όλες τις πολιτικές, οικονομία ευεξίας, εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, αειφόρος ανάπτυξη
Χώρα
Ιρλανδία
Επίπεδο
εθνικός
Έτος
2021


Επιστροφή στη βάση δεδομένων