Ο COVID-19 και οι κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας και της ισότητας της υγείας: σύντομη αποδεικτικά στοιχεία

Οι κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας –οι συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, εργάζονται, ζουν και ηλικία και η πρόσβαση των ανθρώπων στην εξουσία, τα χρήματα και τους πόρους– είναι οι κύριοι μοχλοί των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Οι δυσμενείς κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας για τις ευάλωτες ομάδες έχουν οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά χρόνιας νόσου που αυξάνουν τον κίνδυνο κακής έκβασης από τον COVID-19, μεγαλύτερη έκθεση στον ιό COVID-19, μικρότερη ικανότητα να τηρούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και κοινωνικά μέτρα και φτωχότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για θεραπεία και εμβολιασμό.

Έκθεση στους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες του κινδύνου για την υγεία που έχει επιπτώσεις στις γενεές και αυξάνει τις ανισότητες στην υγεία όχι μόνο στην τρέχουσα πανδημία αλλά και για πολλά χρόνια στο μέλλον. Αυτή η σύντομη απόδειξη του ΠΟΥ εξετάζει την επίδραση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19, εστιάζοντας στις ανισότητες του αντίκτυπου. Τα ευρήματα προέρχονται από μια ταχεία συστηματική ανασκόπηση παγκόσμιων στοιχείων. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας βιώσιμης, συνεργατικής προσέγγισης που θα καλύπτει όλους τους παράγοντες της υγείας, τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τις κοινότητες και τις χώρες.

Για να διαβάσετε τη σύντομη απόδειξη κάντε κλικ εδώ. 

Τύπος
Κυβερνητικό / Θεσμικό / Δημόσιο Υγείο Έγγραφο Κανονισμού
θέμα
Οικονομική ασφάλιση, κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη, πρόσβαση στην περίθαλψη, φτώχεια, Ομάδες που αντιμετωπίζουν ευάλωτα: γυναίκες, εθνοτικές μειονότητες, ΛΟΑΤΙ +, μετανάστες, αναπηρία
Χώρα
Ευρώπη, παγκόσμια
Επίπεδο
Ευρωπαϊκό, Διεθνές
Έτος
2021


Επιστροφή στη βάση δεδομένων