Ηλικία: κοινωνικός καθοριστικός παράγοντας της υγείας που έχει ενηλικιωθεί

Τον Μάρτιο 18, 2021, το Παγκόσμια Έκθεση για την Ηλικία ξεκίνησε από το Ο ΟΠΟΊΟΣ, το Γραφείο του Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, και το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών. Η καταπολέμηση της γήρανσης είναι ένας από τους τέσσερις τομείς δράσης του Δεκαετία υγιούς γήρανσης (2021–2030). Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε απέναντι στην ηλικία και τη γήρανση αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχή δράση για την υγιή γήρανση και για πρόοδο στους τρεις άλλους τομείς δράσης της Δεκαετίας της Υγιής Γήρανση: ανάπτυξη κοινοτήτων που ενισχύουν τις ικανότητες των ηλικιωμένων, παροχή ανθρωποκεντρικών ολοκληρωμένη φροντίδα και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων και παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα σε ηλικιωμένους που τη χρειάζονται.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έχει επισημανθεί η ευπάθεια των ηλικιωμένων. Η πανδημία όχι μόνο έχει αφαιρέσει τις ζωές πολλών ηλικιωμένων, έχει επίσης εκθέσει τον ηλικιακό χαρακτήρα σε διαφορετικά περιβάλλοντα - για παράδειγμα διακρίσεις στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ανεπαρκή προστασία των ηλικιωμένων σε γηροκομεία και της ψυχικής υγείας των νέων, και στερεότυπες απεικονίσεις στα μέσα ενημέρωσης που βάζει γενιές εναντίον της άλλης.

Τύπος
Κυβερνητικό / Θεσμικό / Δημόσια Υγεία Έγγραφο, Οργανισμοί & Πρωτοβουλίες που εργάζονται για Ανισότητες στην Υγεία, Πολιτική & Πολιτική Ανάλυση, Έρευνα
θέμα
Γήρανση, Μεταδοτικές ασθένειες, Συστήματα και υπηρεσίες υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ολοκληρωμένα συστήματα, υπηρεσίες πρόληψης, εργατικό δυναμικό υγείας
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
International
Έτος
2021


Επιστροφή στη βάση δεδομένων