Ηλεκτρονικός οδηγός χρηματοδότησης

Η ενίσχυση των επενδύσεων σε υπηρεσίες προώθησης της υγείας θα απαιτήσει από τις αρχές και τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τις επενδυτικές ανάγκες και λογική των άλλων.
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν οι αρμόδιοι για την υγεία, οι υπεύθυνοι υλοποίησης και οι επενδυτές συνεργάζονται για την υγεία και τις κοινωνικές επενδύσεις.
Περιορισμοί στο κοινό υγεία οι προϋπολογισμοί απαιτούν δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών που προωθούν και προστατεύουν την υγεία και την ευημερία για όλους. Για το σκοπό αυτό, το EuroHealthNet ξεκίνησε ένα διαδραστικό και συνεχώς ενημερωμένο Ηλεκτρονικός οδηγός για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών προώθησης της υγείας τον Ιούνιο 2020.

Το διαδικτυακό εργαλείο περιέχει παραδείγματα νέων τρόπων χρηματοδότησης υπηρεσιών προώθησης της υγείας. Περιγράφει επίσης βέλτιστες πρακτικές που αντιμετωπίζουν τις υποκείμενες αιτίες κακής υγείας και ασθένειας. Ο ηλεκτρονικός οδηγός ενθαρρύνει την υγεία και τους κοινωνικούς σχεδιαστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα να βρουν καινοτόμους τρόπους να επενδύσουν στην υγεία και την ευημερία. Οι μελέτες περιπτώσεων μπορούν να εμπνεύσουν. Δείχνουν τις τελευταίες εξελίξεις σε πιθανές νέες πηγές και νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση υγειονομικών και κοινωνικών μέτρων.

Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των χρόνιων ασθενειών και να επιδεινώσουν ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό καθιστά το διαδικτυακό εργαλείο ιδιαίτερα σχετικό τώρα. Αφιερωμένες επενδύσεις στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας Σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα χρειαστούν προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και να αυξηθεί ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ των συστημάτων υγείας μας. Το φάσμα των προσεγγίσεων για την κινητοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών προώθησης της υγείας περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

  • Μοντέλα συμβολαίων βάσει αποτελεσμάτων,
  • Χρηματοδότηση κοινωνικών επιπτώσεων,
  • Χρηματοοικονομικές ετικέτες για δίκαιες επενδύσεις προώθησης της υγείας,
  • Συγχρηματοδότηση,
  • Ομαδοποίηση έργων.

Εκτός από αποδεικτικά στοιχεία και μελέτες περιπτώσεων από την Ευρώπη, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ηλεκτρονικός οδηγός περιλαμβάνει πρακτικά εργαλεία όπως ποιοτικά κριτήρια για επενδύσεις αντικτύπου, συμβουλές επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και οδηγίες για ηθικές πτυχές.

Πατήστε το Enter
Ακολουθήστε μας
Στο Facebook
Στις Twitter
Στο GooglePlus
Στο Linkedin
Στο Pinterest
Σε Rss
Στο Instagram

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Ο διαδραστικός χάρτης και το γλωσσάριο δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο