Χρηματοδότηση

Ποια κονδύλια της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της υγείας, και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν υπηρεσίες που προωθούν την υγεία;
Οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέχουν επαρκείς υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να φτάσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας τους1OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Lithuania: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris / European Observatory on Health Systems and Policies, Βρυξέλλες.. Ωστόσο, οι προϋπολογισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι εγγενώς περιορισμένοι.

Τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων

Η ζήτηση για δημόσιες υπηρεσίες αυξάνεται λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού μας και του αυξανόμενου βάρους των ασθενών υγεία. Ωστόσο, οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική προστασία είναι 20% χαμηλότερες από ό, τι πριν από μια δεκαετία2Fransen, L., Del Bufalo, G., & Reviglio, E. (2018). Ενίσχυση των επενδύσεων σε κοινωνική υποδομή στην Ευρώπη. (Έκθεση της Task Force υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις στην κοινωνική υποδομή στην Ευρώπη) έγγραφο συζήτησης (74) . Το επενδυτικό χάσμα στην κοινωνική υποδομή στην ΕΕ (εκπαίδευση, στέγαση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες) εκτιμάται σε 192 δισ. Ευρώ / έτος. Επιπλέον, το χάσμα των επενδύσεων για την υγεία αυξήθηκε από 20 ευρώ σε 70 δισεκατομμύρια ευρώ / έτος λόγω της κρίσης COVID-19, περίπου 0.6% του ΑΕΠ της ΕΕ. Υπάρχουν επίσης μεγάλες παραλλαγές μεταξύ των χωρών3Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Προσδιορισμός των αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Για να συμπληρώσετε τις προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων να παρέχουν επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • Ο προϋπολογισμός και η χρηματοδότηση της ΕΕ για το 2021 - 2027
  • Νέοι τρόποι χρηματοδότησης και επένδυσης σε υπηρεσίες προώθησης της υγείας

Χρηματοδότηση της ΕΕ

Τα κονδύλια της ΕΕ προσφέρουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες να κάνουν αλλαγές σε προσεγγίσεις, να δοκιμάσουν πρωτοβουλίες, να ξεκινήσουν συνεργασίες και να καθιερώσουν καλές πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα πιο σημαντικά κονδύλια της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υγείας και τη μείωση ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Διάβασε περισσότερα

Ηλεκτρονικός οδηγός χρηματοδότησης

Ο ηλεκτρονικός οδηγός βοηθά τους υπευθύνους για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση υπηρεσιών προώθησης της υγείας που ωφελούν την υγεία και την ευημερία για όλους.

Διάβασε περισσότερα

Πατήστε το Enter
Ακολουθήστε μας
Στο Facebook
Στις Twitter
Στο GooglePlus
Στο Linkedin
Στο Pinterest
Σε Rss
Στο Instagram

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Ο διαδραστικός χάρτης και το γλωσσάριο δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο