Προς μια διαδικασία ελέγχου ανισοτήτων υγείας

Αυτό το έγγραφο προκύπτει από τις εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του Equity Action. Στηρίζεται στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια δύο Ανισότητες στην Υγεία Έλεγχοι και:

  1. Προσδιορίζει γιατί και πότε να χρησιμοποιείται ένας Έλεγχος ανισοτήτων υγείας
  2. Περιγράφει τη διαδικασία διεξαγωγής της πρωτογενούς και δευτερογενούς εξέτασης και τις επακόλουθες εργασίες εύρεσης και ελέγχου
  3. Προσδιορίζει τη μάθηση από τη διαδικασία
  4. Παρουσιάζει το εργαλείο ελέγχου της ανισότητας υγείας

Βρείτε το έγγραφο εδώ.

Τύπος
EuroHealthNet, Κυβερνητικό / Θεσμικό / Δημόσιο Υγείο Έγγραφο Κανονισμού, Ανάλυση Πολιτικής & Πολιτικής, Εργαλεία
θέμα
Διακυβέρνηση, υγεία σε όλες τις πολιτικές, οικονομία ευεξίας, εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, αειφόρος ανάπτυξη
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
ευρωπαϊκός
Έτος
2012


Επιστροφή στη βάση δεδομένων