Den rigtige start på et sundt liv, der forbedrer sundhedsforløbet blandt børn, unge og familier i EU - Hvad fungerer der?

Denne rapport blev udviklet inden for GRADIENT-projektet. Den skitserer sundhedsmæssige uligheder blandt børn, unge og familier i EU, beskriver den politiske sammenhæng, og hvad EU gør for at løse problemet, giver eksempler på og evaluerer politikker og interventioner for at tackle sundhedsgradienten og tilbyder casestudier.

Forfattere: I. Stegeman, C. Costongs og GRADIENT Consortium

Find rapporten her. 

Type
EuroHealthNet, Policy & Policy Analysis, Research
Tema
Mødres sundhed, præ-natal, barndomsforhold, teenagers sundhed, uddannelse
Vingårdene
Europa
Niveau
europæisk
År
2012


Tilbage til database