Læring fra egenkapitalhandling Sundhedseffektvurdering (behandling og træning)

Det er udfordrende at integrere egenkapital i konsekvensanalyseprocessen, fordi egenkapital er et vanskeligt begreb at definere, og som ikke er gensidigt aftalt i medlemsstaterne (MS), med forskellig betydning i forskellige kulturer. Den fælles aktion for fælles aktion er begyndt at udvikle færdigheder og kapacitet til vurdering af sundhedseffekter (HIA) i hele Europa med særligt fokus på vurdering af egenkapital. Hvis en HIA udføres godt, kan den have en væsentlig indvirkning på ulighederne i politik og sundhed. Denne rapport er baseret på evaluerings- og refleksionsrapporter fra Ben Cave Associates, feedback fra MS-deltagere, deres casestudier og læring fra peer-to-peer-præsentationer.

Rapporten vedrører to områder

  1. at lære af at gennemføre vurdering af sundhedseffekter med et egenkapitalfokus og
  2. lære af at levere selve træningen.

Find rapporten her. 

Type
EuroHealthNet, værktøjer
Tema
Styring, sundhed i alle politikker, velværeøkonomi, sundhedseffektvurdering, bæredygtig udvikling
Vingårdene
Europa
Niveau
europæisk
År
2011


Tilbage til database