International Horizon Scanning og læringsrapport: Fem væsentlige betingelser for lighed i sundhed

Denne rapport bruger WHO Five Essential Conditions, en innovativ rettigheds- og evidensbaseret multisektoriel politisk handlingsramme, der sigter mod at adressere komplekse og vedvarende sundhedskløfter, fremskynde handling og øge mulighederne for at opnå sunde velstående liv for alle, uden at efterlade nogen . Dette er den første i en række af rapporter, som vil fokusere på hver af de fem væsentlige forhold med eksempler på international best practice. De væsentlige betingelser overlapper hinanden og er indbyrdes forbundne, hvilket understreger behovet for en tværsektoriel og systemisk tilgang til at håndtere ulighed i sundhed.

For at læse rapporten, klik her.

Type
Politik & Politik Analyse, Praksis & Praksis Databaser
Tema
Beskæftigelse, arbejdsmiljø, voksenuddannelse, ungdomsbeskæftigelse, økonomisk sikkerhed, social beskyttelse, social inklusion, adgang til pleje, fattigdom, sundhedssystemer og -tjenester, primær sundhedspleje, integrerede systemer, forebyggelsestjenester, sundhedspersonale
Land
Storbritannien
Niveau
internationalt
År
2023


Tilbage til database